nieuws

Belgische bouw verwacht groei van minstens 1 procent

bouwbreed

De bouw in België is in 2010 voor het derde achtereenvolgende jaar gekrompen (-1,2 procent). Voor dit jaar rekent zij echter op minstens 1 procent groei. Dat is nog wel 0,7 procent beneden de groeistijging van 1,7 procent voor de gehele Belgische economie.

De nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw verwacht, dat het lichte herstel van vorig jaar op de woningrenovatie- en infrastructuurmarkt in 2011 en waarschijnlijk ook daarna zal aanhouden. Bovendien hebben de bouwbedrijven momenteel een beter gevuld orderboekje dan in 2010.

Volgens de Confederatie Bouw zou ook de vraag naar nieuwbouwwoningen moeten toenemen door de verbeterde vooruitzichten op het gebied van het beschikbare gezinsinkomen. De nu nog lage hypotheekrente zal de vraag naar nieuwbouwwoningen nog een tijdje blijven ondersteunen. De aannemersorganisatie houdt er echter wel rekening mee dat deze stimulans (gezien de internationale renteontwikkeling) nog maar enkele maanden zal aanhouden. Voorts vertonen de renovatiewerken waarvoor geen bouwvergunning nodig is – zoals de werken voor energierenovatie – een duidelijk opwaartse trend, die zeker zal aanhouden.

Al deze positieve ontwikkelingen brengen de aannemersorganisatie tot de conclusie, dat de Belgische bouw in 2011 weer met de groeicijfers zal aanknopen.

Voor dit jaar en 2012 verwacht de Confederatie Bouw een stijging van de overheidsinvesteringen met ruim 5 procent. Dat heeft te maken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Vooral lokale besturen doen vóór de gemeenteraadsverkiezingen hun best om met allerlei infrastructuurwerken in de gunst van de kiezers te komen. Voor de sector van de niet-woningbouw verwacht de aannemersorganisatie dit jaar geen verbetering maar eerder een nieuwe daling zowel wat het volume betreft als de start van nieuwe gebouwen.

De Confederatie Bouw heeft ook een boodschap voor de nieuwe Belgische regering, die in de maak is. “Veel factoren zullen op middellange termijn zwaar gaan wegen op het vermogen van de gezinnen om een woning te kunnen financieren, zoals de evolutie van de rentetarieven en de verhouding tussen de lonen en de woningprijzen, die meer en meer nadelig is voor de gezinnen”, meent de aannemersorganisatie.

Ze doet een beroep op de nieuwe regering om de vastgoedsector, die al zwaar belast wordt in België, niet nog eens extra lasten op te leggen. Om zwartwerk te ontmoedigen, vraagt de Confederatie Bouw o.a. een verlaagd btw-tarief voor renovatie. Om kopers en bouwers van woningen beter in staat te stellen om te voldoen aan de strengere energieprestatie-eisen pleit de aannemersorganisatie ten slotte nog voor een vermindering van de inkomstenbelasting.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels