nieuws

Basisbeginselen voor aanbesteders en aanbieders

bouwbreed Premium

Zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen. Dat is het doel van hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen met zijn Inkoopwet.

Basisbeginselen, daar gaat het Telgen om. Het gaat niet om de regels, vindt hij. Die leiden alleen maar tot administratieve lasten maar lang niet altijd tot ‘best value for taxpayers money’, is zijn stelling.

In slechts vier artikelen schetst hij hoe aanbestedende diensten en aanbieders zich hebben te gedragen. Daarbij dienen als uitgangspunt de Europese beginselen transparantie, non-discriminatie en objectiviteit.

“Deze beginselen gelden altijd en voor alle inkoopactiviteiten zowel onder als boven de Europese drempelwaarden. Boven de drempelwaarden zijn ze daarmee een Nederlandse aanscherping van de Europese aanbestedingswetgeving. Onder de drempels zijn ze de enige regels. Er zijn geen andere vereisten voor te hanteren procedures of vormvoorschriften”, blijkt uit zijn toelichting.

De algemene beginselen behoeven volgens hem verder ook geen dichtgetimmerde verdere artikelen. Hij vergelijkt dat met het ‘kapstokartikel’ in de Wegenverkeerswet “gij zult het overige verkeer niet in gevaar brengen”. Niet wordt voorgeschreven hoe je dat als automobilist dan moet doen, maar wel is duidelijk wat het beoogde resultaat is, schrijft hij.

Zo heeft hij ook een artikel opgenomen dat beide partijen zorgdragen voor beperking van elkaars administratieve lasten. De huidige lasten worden door alle partijen als hoog ervaren. Volgens Telgen komt dat niet zozeer door wat er wordt gevraagd, maar hoe het wordt gevraagd. Door de algemene formulering denkt hij dat aanbestedende diensten geen zaken meer vragen die inhoudelijk niets toevoegen aan het aanbestedingsproces.

> Pagina 9: commentaar

Reageer op dit artikel