nieuws

Atsma neemt advies Actal over duurzaam inkopen serieus

bouwbreed

Staatssecretaris Atsma (milieu) gaat bekijken of de huidige duurzaamheidscriteria voor inkopen goed zijn. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met zijn aankondiging volgt de bewindsman het advies van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal). Die had nogal wat kritiek op de onder minister Cramer met veel moeite ontwikkelde criteria. Volgens het Actal zadelen deze criteria het bedrijfsleven op met onnodig hoge lasten. Bovendien remmen ze innovatie.

Langere termijnvisie

Atsma vindt nu dat de huidige manier van duurzaam inkopen eens stevig tegen het licht moet worden gehouden, “zeker als deze werkwijze leidt tot te hoge administratieve lasten”. De constatering van het Actal dat de huidige manier van werken duurzaamheid evenmin dichterbij brengt, is ook een reden voor de beslissing van Atsma.

Ook mist het Actal een langere termijnvisie van de overheid waarop bedrijven zich kunnen richten. Dat is een gevolg van de keuze voor een productbeleid waarin de bedrijfsprocessen niet meetellen. Het college vindt dat als “de overheid een vergezicht schetst zoals gebruik van de CO2-ladder”, dit veel beter aansluit op de bedrijfsprocessen van ondernemers.

Atsma schrijft nu dat hij zeker de ambitie heeft duurzaamheidsdoelen helder en inzichtelijk te maken. Daarmee wil hij de door het Actal gewenste ‘horizon’ geven aan ondernemers. Die kunnen daarmee op langere termijn hun innovatie- en bedrijfsprocessen inrichten.

Reageer op dit artikel