nieuws

Algemene Waterschapspartij keert zich fel tegen indirecte verkiezingen

bouwbreed

De landelijke Algemene Waterschapspartij (AWP) is voorstander van een direct kiezersmandaat voor de waterschappen. Daarom is de partij fel gekant tegen het voorstel van het kabinet om waterschapsbesturen in het vervolg getrapt te laten samenstellen door de lokale gemeenteraden.

Daarmee keert het waterschapsbestuur terug naar de achterkamertjes van de vorige eeuw en wordt de kloof tussen de burgers en de lokale politiek alleen maar groter. Bovendien dreigen de stemmen voor lokale waterpartijen verloren te gaan, met als gevolg dat de landelijke politiek nog verder doordringt op regionaal niveau, aldus de AWP.

De AWP ziet deze verdere verpolitisering van het functionele waterschapsbestuur met lede ogen aan. Als indirecte verkiezingen onvermijdelijk zijn, wil de partij dat staatssecretaris Atsma de geborgde zetels met de categorie Ingezetenen uitbreidt. Hiermee worden in één keer vele voordelen behaald. Politieke verkiezingen voor een functioneel bestuur worden overbodig, de kosten bedragen een fractie van die van verkiezingen, een kleine organisatie volstaat, het systeem heeft zich met de andere geborgde zetels reeds bewezen, en kandidaat-bestuurders hebben de gelegenheid zich kandidaat te stellen zonder lid te hoeven zijn van een politieke partij.

Nu wordt al 20 à 30 procent van de zetels van het waterschapsbestuur vervuld met eigen kandidaten van de Kamer van Koophandel (categorie Gebouwd), de Land- en Tuinbouw Organisatie (categorie Ongebouwd) en het Bosschap (categorie Natuur). De Algemene Waterschapspartij, die zegt open te staan voor alle Nederlanders, kan worden aangewezen om de geborgde zetels voor de categorie Ingezetenen te vervullen.

Reageer op dit artikel