nieuws

AchtergrondFundering Vlaketunnel faalde na hevige regenval

bouwbreed

In de trekpalen waarmee de toeritten van de Vlaketunnel zijn gefundeerd zitten Dywidag QP 85 105 staven. Dat ze bros zijn gebroken hoeft niet te betekenen dat destijds een ongeschikte kwaliteit staal is geleverd.

De fundering faalde na hevige regen en was niet berekend op getijden in het kanaal. “Als sprake is van corrosie of andere omstandigheden kan het gebeuren dat het staal geen plastisch gedrag meer vertoont. Een brosse breuk wil niets zeggen over de oorzaak en het gevolg. Het materiaal kan prima geweest zijn op het moment van verwerken. Bijvoorbeeld put- of spanningscorrosie kan ervoor zorgen dat het materiaal of een stuk van het materiaal bros breekt.” Dat stelt A.J. Zielinski van Dywidag International uit Zaltbommel. Hij voegt met nadruk toe: “Dit is geen officiële reactie van Dywidag. Over het specifieke geval van de Vlaketunnel kunnen we niets zeggen, want we hebben daarover geen informatie.”

Omstandigheden

Bart Hendrix, specialistisch adviseur tunnels bij Rijkswaterstaat: “De fundering is destijds berekend op basis van enigszins andere omstandigheden dan de huidige. Maar de krachten bleven binnen de veiligheidsmarges.” De Vlaketunnel is gebouwd in een lokaal dok en de toeritten zijn in bouwkuipen uitgevoerd. Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met getijden in het kanaal door Zuid-Beveland.

Vanaf 1993 stijgt het waterpeil tweemaal per etmaal met maximaal drie meter. Weliswaar zijn de oevers voorzien van folie om indringing van het zoute water te voorkomen, maar de getijden zijn toch van invloed op de grondwaterstand.

Tegendruk

Volgens Hendrix was de grondwaterstand hoog door veel regen, toen op 19 november de oostelijke toerit aan de landzijde zo’n 15 centimeter omhoog kwam. Als voorlopige oplossing is ballast aangebracht op beide toeritten. Behalve het aanbrengen van nieuwe trekankers is permanente bemaling overwogen. “Maar dat is geen oplossing vanwege de hinder voor de omgeving”, aldus Hendrix. In plaats daarvan worden alle bestaande ankers constructief ‘weggedacht’ en nieuwe trekankers geplaatst. De aannemer boort onder atmosferische tegendruk door de zeventig centimeter dikke vloer heen.

Pasen

Het werk is gegund aan Heijmans, de aannemer die ook de ballast heeft aangebracht. Heijmans Beton- en Waterbouw, onderdeel Span- en Verplaatsingstechnieken, voert het uit. Dat gebeurt samen met de partners VIT (een dochteronderneming van het Duitse Franki), Heijmans Wegenbouw, Heijmans Techniek en Mobiliteit en Breijn (de combinatie van alle advies- en ingenieursdiensten van Heijmans). Tijdens de werkzaamheden wordt eerst de noordbuis van de Vlaketunnel gesloten, later de zuidbuis. Het werk gaat dag en nacht door, omdat de tunnel gereed moet zijn voor de komst van de toeristen met Pasen.

Reageer op dit artikel