nieuws

Betere oplevering Grensmaasproject

bouwbreed

In Limburg is de komende jaren meer grond beschikbaar voor het opvullen van de dekgrondbergingen van het Grensmaasproject

Met name in Zuid-Limburg ontstaat volgens de provincie Limburg de komende jaren een surplus aan grond door de uitvoering van allerlei bouwprojecten. De wettelijke toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie zijn de afgelopen jaren verruimd. Zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat als de provincie hebben daarom ingestemd met een verzoek van het Consortium Grensmaas om meer dekgrond. Het Consortium is niet verplicht de dekgrond tot op maaiveldhoogte aan te vullen. Volgens de vergunning moet de aanvulling plaatsvinden tot 1,5 meter onder het maaiveld met grond die vrijkomt bij de verbreding van de stroomgeul van de Maas. Daardoor vormen die opgevulde plekken straks verdiepingen in het landschap die niet meer logisch aansluiten op de natuur of het akkerland, aldus het Consortium.
De extra grond is welkom, want daarmee kan op het maaiveld worden opgevuld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels