nieuws

Markt werkt mee aan bevordering van duurzame bedrijventerreinen

bouwbreed

Overheden, bedrijfsleven en Milieufederatie Zuid-Holland gaan samenwerken om de duurzaamheid van bedrijventerreinen te bevorderen.

“We moeten investeren in ruimte voor de economie van morgen.” Dat zei gedeputeerde Asje van Dijk bij de ondertekening van de samenwerking. Doel is bestaande terreinen zoveel mogelijk te behouden en de waarde ervan te verbeteren.
De nieuwe afspraken gaan over onder meer optimaal ruimtegebruik, goede bereikbaarheid, kwaliteit en inpassing, energie- en waterbesparing en duurzaam bouwen. Van Dijk weet zich gesteund door minister van der Hoeven (Economische Zaken). “Het Zuid-Hollandse convenant is een voorbeeld voor de rest van Nederland”, aldus de minister. Ook de werkgevers weten de afspraken te waarderen. Volgens Cees van der Helm, voorzitter VNO-NCW West, zijn “bedrijventerreinen de motoren van de toekomst.”
De Zuid-Hollandse samenwerking is het gevolg van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020, dat Rijk, IPO en VNG eind vorig jaar ondertekenden. Hierbij waren alleen overheden betrokken. De meerwaarde van het Zuid-Hollandse convenant is dat nu ook het bedrijfsleven en de milieufederatie meedoen. In Zuid-Holland moet in de periode 2007-2011 750 hectare bedrijventerreinen worden geherstructureerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels