nieuws

Zoek het antwoord in de juiste arbocatalogus

bouwbreed Premium

Met ingang van het komende jaar vervalt een groot deel van de arbobeleidsregels. Volgens Cor van den Berg zal de beantwoording van veel vragen niet eenvoudiger worden.

Het zal u niet verbazen dat een bedrijf als Aboma een telefonische helpdesk heeft. Bij ons aangesloten bedrijven kunnen hier een antwoord krijgen op hun veiligheidsvragen. Pasgeleden werd ik gebeld door iemand die wilde weten of hij met een hijskraan met werkbak één van zijn medewerkers naar een plat dak mocht brengen. Op het dak stond namelijk een dakopbouw. De vliesgevel ervan lekte en moest gerepareerd worden. “Of dat van de arbo mocht”, wilde mijn beller weten. En, o ja, de werkzaamheden moesten begin volgend jaar worden uitgevoerd. Die laatste toevoeging was essentieel voor de beantwoording van de vraag. Op dit moment immers kan het antwoord op tal van dit soort vragen in de beleidsregels gevonden worden. Voor mijn vraagsteller is relevant wat er in beleidsregel 7.3-6 staat: “het betreden en verlaten van de werkbak geschiedt uitsluitend wanneer deze op een vaste ondergrond is afgezet.” Echter, de vraagsteller gaf aan dat de werkzaamheden pas begin volgend jaar zouden worden uitgevoerd. En is het immers niet zo dat met ingang van het nieuwe jaar deze beleidsregel wordt ingetrokken?
De beslissing om dit te doen dateert al uit 2006. Uitgangspunt voor het intrekken van de beleidsregels was meer verantwoordelijkheid leggen bij werkgevers en werknemers. In gezamenlijk overleg zouden zij in arbocatalogi afspraken maken op welke wijze in een specifieke branche aan de arbonormen kon worden voldaan. Was een arbocatalogus eenmaal tot stand gekomen, dan zou het ministerie voor de betreffende branche de beleidsregels intrekken. Dat wil zeggen: die beleidsregels waarover op brancheniveau afspraken waren gemaakt in een arbocatalogus.

Afspraken

Op 2 september dit jaar, schreef de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een brief. In deze brief valt onder meer te lezen: “In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren in arbocatalogi afspraken gemaakt op welke wijze aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving kan worden voldaan. Momenteel valt ruim 50 procent van de werknemers onder de werking van een arbocatalogus.” Met ingang van het nieuwe jaar komen de eerste 76 beleidsregels te vervallen. Ongeacht of er over deze beleidsregels inmiddels iets in arbocatalogi is vastgelegd.
Eén van de beleidsregels die de komende maand komt te vervallen, is de beleidsregel die gaat over ‘geschiktheid werkbakken’ (beleidsregel 7.3-6). Ik heb het voor alle zekerheid nog even in de Beleidsregel arbocatalogi 2010 (www.overheid.nl) nagekeken. Maar bij het in werking treden van de arbocatalogus ‘Bouw en infra’ werd deze beleidsregel voor deze branche nog niet ingetrokken. Evenmin gebeurde dat voor de glaszettersbedrijven en de schilder- en vastgoedonderhoudsbranche toen respectievelijk de arbocatalogus ‘Glaszetten’ en ‘Schilder- en vastgoedonderhoud’ werden vastgesteld. Ik maak hieruit op dat in deze arbocatalogi niets geregeld is over de vraag wanneer je op een dak de werkbak mag verlaten.

Minder eenvoudig

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de antwoorden op vragen zoals in dit voorbeeld, dus minder eenvoudig te geven. Van belang is om vast te stellen onder welke arbocatalogus de voorgenomen werkzaamheden vallen. En dat is zeker niet altijd even eenvoudig. Als dat eenmaal is gebeurd, dan is het zaak de arbocatalogus te raadplegen die bij die branche hoort. Zeg nou zelf: welke arbocatalogus is van toepassing op mijn telefonisch vraagstellende meneer? Staat er dan vervolgens in die catalogus niets over het onderwerp in, dan moeten de doelvoorschriften van Arbowet en Regeling en Besluit worden opgevolgd. Of gaan we dan toch maar weer zo nu en dan kijken hoe het in de beleidsregels was geregeld? De P-bladen van de Arbeidsinspectie staan immers ook nog steeds op mijn boekenplank.
www.aboma.nl

Reageer op dit artikel