nieuws

Tauw en Deltares beproeven versterkt sediment in praktijk

bouwbreed Premium

Tauw en Deltares gaan voor Rijkswaterstaat een praktijkproef uitvoeren met versterkt sediment in de haven van Hoedekenskerke in Zeeland

Tot nu toe is versterkt sediment alleen op laboratoriumschaal toegepast.
Versterkt sediment is een vinding van Deltares dat jaren onderzoek deed naar geschikte receptuur, hardingsproces en mogelijkheden tot verwerking. Om vast te stellen of werken met versterkt sediment uitvoeringstechnisch mogelijk is en hoe het uitgeharde materiaal zich houdt in de tijd, wil Rijkswaterstaat een praktijkproef uitvoeren.
De proef bestaat uit het aanbrengen van een stevige plaat waarop een glooiing tegen een damwand wordt gerealiseerd. Omdat de grond hier veel slib bevat, wordt de bodem gestabiliseerd door onder meer cement en waterglas toe te voegen. Als blijkt dat het versterkte sediment zich goed houdt, biedt dat interessante toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als fundatie voor wegen.
Deltares verricht onder andere locatiespecifiek receptuuronderzoek en stuurt de uitvoering aan. Tauw verzorgt onder meer het waterbodemonderzoek en de aanvraag voor vergunningen, en inventariseert de eisen en wensen van de opdrachtgever en overige betrokkenen.

Reageer op dit artikel