nieuws

Subsidieregeling zonnepanelen stopt

bouwbreed

De subsidie voor zonnepanelen stopt. Dat laat minister Verhagen (economische zaken en innovatie) de Tweede Kamer weten.

De nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+-regeling, stelt de maximumsubsidie op 15 cent per kilowattuur (kWh), waarbij goedkopere technologieën voorrang krijgen. Technieken die nu buiten de boot vallen kunnen alleen meedoen als het goedkoper kan. “Anders is het economisch onverstandig”, volgens de minister. “Duurdere opties zijn nog onvoldoende doorontwikkeld om grootschalig uit te rollen”, licht hij toe. Zonne-energie is vier keer zo duur als wind op land.
De regeling gaat in vanaf medio 2011, dan begint de eerste fase waarin ondernemers een aanvraag kunnen doen voor subsidie van 9 cent per kWh. In de volgende fasen loopt het subsidiebedrag geleidelijk aan op tot 15 cent per kWh in de vierde fase. Op deze manier wil de minister voorrang geven aan goedkopere opties. ” Die hebben dan een grotere kans dat er voldoende budget beschikbaar is”, licht hij toe in zijn brief.
De regeling wordt gefinancierd met een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven en door kolen- en gasbelasting.

Wind op zee

Windenergie op zee komt in de toelichting van de minister niet aan de orde. Volgens Sander Lensink, projectleider SDE bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) betekent dat niet dat de subsidie voor wind op zee stopt.
“Nieuwe gebieden voor windparken op zee moeten nog worden aangewezen. Voordat die parken zijn gerealiseerd is het op z’n vroegst 2015. Het is dus niet zo gek dat wind op zee nu in de regeling niet aan de orde komt. De optie staat ook gewoon in het SDE-besluit, dat verandert niet door een andere inrichting van de manier van subsidieverlening.”
Wel voorziet hij dat het geld dat de minister nu uittrekt voor de subsidies onvoldoende is om straks ook wind op zee te betalen. “De regeling schiet daarvoor ongeveer een miljard euro per jaar tekort.” Verhagen stelt vanaf 2011 voor nieuwe maatregelen in de SDE+-regeling 1,5 miljard euro beschikbaar voor de komende 15 jaar. Vanaf 2015 wil de minister zich verplichten voor de bestaande en nieuwe subsidieregelingen gezamenlijk voor 1,4 miljard euro per jaar.

Reageer op dit artikel