nieuws

Sportboulevard halveert energieverbruik

bouwbreed Premium

Sportboulevard halveert energieverbruik

Het nieuwe overdekte sportcomplex Sportboulevard in Dordrecht verbruikt ruim de helft minder energie dan een vergelijkbaar conventioneel gebouwd complex.

“De opzet is redelijk rechtlijnig en simpel”, zegt Marc Douma van
Techniplan Adviseurs
over de techniek in de Sportboulevard. “In grote lijnen komt het neer op
warmtewisselaars, leidingen, pompen en regeltechniek”, vindt de directeur van
het Rotterdamse installatie-adviesbureau. Het systeem is opgebouwd uit standaard
handelsproducten. In het ontwerp is van meet af aan rekening gehouden met de
installatie.

Het complex beslaat ruim 40.000 vierkante meter en omvat een
wedstrijdzwembad, een ijsbaan en zalen voor wedstrijden. Warmte en koude die
niet direct worden gebruikt, worden in de bodem opgeslagen. Het gebouw verbruikt
ruim de helft minder energie dan vergelijkbare complexen. “De grootste winst
wordt geboekt door de warmte te benutten die vrijkomt bij het maken van ijs voor
de ijsbaan”, zegt Douma. Deze warmte brengt onder meer het zwemwater op
temperatuur. Normaliter zou het ijs met goedkope nachtstroom worden gemaakt. De
warmte die daarbij vrijkomt moet dan worden geloosd, omdat het zwembad ’s nachts
dicht is.

Lees morgen in Dagblad Cobouw meer over de nieuwe Sportboulevard in
Dordrecht!

Reageer op dit artikel