nieuws

Saneringsplannen in infra verdrievoudigd

bouwbreed Premium

In de infrabouw neemt de druk toe om arbeidsplaatsen te schrappen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw constateert in zijn conjunctuurmeting
dat de infrabedrijven die hun voorraad onderhanden werk als groot ervaren, van
september op oktober is afgenomen van 21 tot 6 procent. De impuls van extra
overheidsopdrachten raakt uitgewerkt. Zeker in de grond- en waterbouw zitten de
infrabouwers nog volop in het werk. De werkvoorraad slinkt echter zienderogen.
Terwijl de grond- en waterbouw nog voor 7,1 maanden werk op de plank heeft
liggen, hebben de wegenbouwers voor slechts 5,3 maanden projecten in het
orderboek. Ondanks de kentering bij de infrabedrijven zijn de problemen nog
gering vergeleken bij de bedrijven die actief zijn in de burgerlijke en
utiliteitsbouw. Van de woningbouwers kampen twee van de vijf bedrijven met
stagnatie als gevolg van een gebrek aan opdrachten. Hier en daar speelt de
overvloedige regenval parten. In de sector b&u bereidt een kwart van de
bedrijven een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen voor. Opvallend genoeg
ziet anderzijds 5 procent van de ondernemers kans om uit te breiden. In de
burgerlijke en utiliteitsbouw stelt de helft van bedrijven zich in op een verder
dalende stroom van opdrachten. Over prijsdruk klaagt in de conjunctuurmeting van
het EIB slechts 12 procent van de ruim 400 ondervraagde hoofdaannemers.

Reageer op dit artikel