nieuws

Rijksproject meest gebaat bij Crisiswet

bouwbreed

Rijkswaterstaat lijkt als opdrachtgever de meeste profijt te hebben van de Crisis- en herstelwet. Dat blijkt uit een rondgang die Dagblad Cobouw maakte, driekwart jaar nadat de versnellingswet in werking is getreden.

Zij steekt daarmee af bij veel andere projecten, waarbij de versnellingswet
veel minder effect sorteert. De Crisis- en herstelwet heeft volgens de
woordvoerder van Rijkswaterstaat op vrijwel alle aanlegprojecten van de
rijksdienst in meerdere of mindere mate invloed. Minstens 15 wegenprojecten, 14
brugrenovaties en een aantal vaarwegen vallen onder de wet. Vooral bij de
projecten waarvoor al een Tracébesluit is vastgesteld heeft de Crisiswet
concreet effecten. “De spoedaanpakprojecten A9 Velsen-Raasdorp, A9
Raasdorp-Badhoevedorp en A74 Venlo zijn versneld doordat de proceduretijd van
beroepszaken is verkort”, legt de woordvoerder uit. Ook vereenvoudiging van de
MER-procedures zorgde voor een aantal gevallen, zoals de Zuidelijke Ringweg
Groningen en N35 Zwolle Wijthmen, voor versnelling in de planfase.

Andere projecten, zoals de Internationale Stad Den Haag en het Waalfront in
Nijmegen, merken niet of nauwelijks dat de versnellingswet op hun van toepassing
is. De projectorganisatie van herontwikkelingsgebied Primaviera bij Greenport
Aalsmeer heeft een enkele keer de meerwaarde van de Crisis- en herstelwet
gemerkt, namelijk in de beroepsfase. Veel deelprojecten in het gebied waren
echter al opgestart toen de wet eind maart 2010 in werking trad, legt een
woordvoerder uit. Daardoor heeft het van veel mogelijkheden van de Crisiswet
geen gebruik kunnen maken. Zij denkt daarom dat een permanent karakter voor dit
specifieke project daarom ook niet zo zinvol is. Het project Noordwaarts in
Amsterdam merkt alleen voor het gebied Buiksloterham een concreet effect van de
wet. “Normaal kan er pas ergens gewoond worden als de bedrijven zijn vertrokken,
nu kan dat al terwijl de bedrijven er nog zijn”, laat een woordvoerder weten.
Een mogelijke verklaring voor het verschil in effectiviteit van de wet is de
fase waarin een project zich bevindt.

Reageer op dit artikel