nieuws

Restauratie-adviseurs vallen over uitbreiding taken monumentenwacht

bouwbreed Premium

Monumentenwachten overspelen hun hand door zich behalve als inspecteur van panden ook op te werpen als adviesbureau voor het maken van onderhoudsplannen en advisering en directievoering bij restauraties.

Dat stellen de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM) en Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). Zij willen het er niet bij laten zitten. Dat er in deze tijd toch hard aan moet worden getrokken om aan het werk te blijven, is een reden temeer de spreekwoordelijke messen te slijpen.
Ze menen dat de monumentenwachten concurrentievervalsing plegen ten opzichte van bouwkundige adviesbureaus en restauratiearchitecten. Bovendien zouden ze werk op zich nemen waarvoor hun deskundigheid tekortschiet.
De twee organisaties leggen de kwestie voor aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). VAWR-voorzitter Evert Jan Nusselder: “Als die stelt dat het geen zin heeft de zaak in behandeling te nemen, of het geen zaak vindt voor de NMa, beginnen we zelf een nader juridisch onderzoek. Hij onderstreept dat het hem behalve om concurrentievervalsing ook is te doen om de gerealiseerde kwaliteit. “Dat speelt zeker als de monumentenwachten ook restauratieplannen gaan maken. Als na een paar jaar blijkt dat het werk niet goed is gedaan, moet het overnieuw. Het subsidiegeld is dan weg.”
“Monumentenwachten hebben”, legt hij uit, “geen btw-verplichting of vallen onder het lage tarief”. Ook zouden ‘monumentenwachtgelieerde partijen’ overheadfaciliteiten delen met de door de provincies gesubsidieerde monumentenwachtinstellingen. Deze kunnen volgens Nusselder bovendien ook nog werken met goedkopere krachten. Verder stelt hij dat monumentenwachten leden (gebouweigenaren) direct doorgeleiden naar hun eigen organisatie. Daardoor komen inspecties, verzorging van het instandhoudingsplan en directievoering in één hand te liggen. Dat typeert hij als “niet transparant”.

Kritiek

Directeur Fred Vos van de landelijke organisatie van monumentenwachten Monumentenwacht Nederland kent de kritiek en spreekt van “pertinente onzin”. De kwestie zou aan de orde zijn geweest tijdens een overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. “Wij hebben uitgelegd hoe het zit en toen heeft de dienst gezegd: dit is een helder verhaal.” Of – en zo ja wat – monumentenwachten meer doen dan inspecties verschilt volgens hem per provincie. Aanvullende diensten zouden ook nogal eens geschieden op verzoek van de provincie.

Helder

De scheiding tussen het gesubsidieerde inspectiewerk en andere taken is volgens hem helder en van een lagere btw-betaling voor commerciële diensten zou geen sprake zijn. Over de subsidie zegt hij verder dat die gaat naar de eigenaren van monumenten en niet naar de monumentenwachten. “Hier wordt de plank echt gigantisch misgeslagen.”
Nusselder ziet in principe een nuttige taakverdeling tussen de monumentenwachters en zijn eigen achterban: het signaleren van noodzakelijk werk aan monumenten enerzijds en anderzijds het maken van onderhouds- en restauratieplannen plus de begeleiding van de uitvoering. “We hebben in het verleden altijd uitstekend complementair gewerkt.”

Reageer op dit artikel