nieuws

Pissebed en bouw als partners

bouwbreed Premium

Pissebed en bouw als partners

Wie wint de strijd om de ondergrond: de pissebed of de bouw? Daarover discussieerden dinsdagavond een handvol deskundigen in Amsterdam. Maar wat blijkt? Er is helemaal geen noodzaak om oorlog te voeren. Volgens panellid Remco Daalder, stadsecoloog bij de dienst Ruimtelijkje Ordening in de hoofdstad, hoeft het beton het dierlijk leven niet in de weg te zitten. Inschikken maakt veel mogelijk.

Wat was de aanleiding voor deze discussie?
“Dat de Structuurvisie voor de stad Amsterdam voor het eerst nadrukkelijk
aandacht schenkt aan de ondergrond. Die krijgt als gevolg van een toenemend
ruimtekort steeds meer functies. Boomwortels krijgen er veel concurrenten bij.
Leidingen, kabels, tunnels en zelfs kinderspeelplaatsen. Energie opslaan in de
bodem wordt steeds vaker toegepast. De Structuurvisie schrijft voor dat bij
gebruik van de ondergrond, de grondwaterstand leidend moet zijn. Amsterdam is
gebouwd op houten palen. Die gaan rotten als het waterpeil verandert.

Loopt het natuurlijk leven in de bodem gevaar?
“Niet per se. Kabels kunnen de boomgroei frustreren. Een boom heeft één kubieke
meter grond per jaar nodig om te kunnen groeien. Maar met passen en meten zijn
daar goede oplossingen voor te bedenken. Bijvoorbeeld het scheiden van functies.
In de Rijnstraat en Vermeerstraat graven we geulen voor de leidingen en leggen
we boomwortels in een langgerekte bak over de hele lengte van de straat. Zo
kunnen bomen wel honderd jaar worden.”

En hoe zit het met de beestjes in de grond?
“Alleen de bovenste meter is van belang. Daarin zit 95 procent van al het leven
in, zoals spinnen, wurmen, mieren en pissebedden. Zij maken humus en die heb je
nodig voor een afwisselende plantengroei. Je wilt niet overal brandnetels
hebben. Grote bomen wortelen ook in die bovenste meter en zijn een vorm van
kapitaal voor de stad. De boodschap van ecologen is: laat die bovenste meter
intact, dan kun je daaronder bij wijze van spreken je gang gaan.”

U bent als ecoloog niet tegen ondergronds bouwen?
“Absoluut niet. Ik besef dondersgoed dat we kampen met ruimtegebrek. De ene
functie hoeft de andere niet in de weg te zitten. Het is een kwestie van goed
combineren en kansen benutten. Je kunt ook in het offensief gaan. Gooi grond op
het dak van een parkeergarage die een meter boven het maaiveld uitsteekt en
plant er bomen in. Dit jaar is in Amsterdam voor het eerst subsidie voor
dakgroen. Van die regeling wordt flink gebruikgemaakt. De behoefte aan groen in
de stad groeit enorm. We proberen zoveel mogelijk groen te creëren. De vraag is
niet of de pissebed de stad redt. Het is eerder zo dat de stad de pissebed
redt.”

Reageer op dit artikel