nieuws

Nieuwe taken Rijk door invoering Wabo

bouwbreed Premium

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu moet sinds 1 oktober omgevingsvergunningen verlenen en handhaven voor de panden van Defensie. Een nieuwe situatie waarvoor de organisatie vooralsnog kennis en kunde ontbeert.

Door de invoering van de nieuwe omgevingsvergunning, de Wabo, is niet alleen de vergunningverlening door gemeenten rigoureus veranderd, ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet zich geplaatst voor nieuwe taken, waarvoor het vooralsnog onvoldoende is toegerust. Eerder was het ministerie alleen bevoegd voor milieuvergunningen. Nu zijn daar onder meer bouw- en gebruiksvergunningen bijgekomen voor de panden van Defensie. Het ministerie heeft de vergunningverlening voorlopig uitbesteed aan het Rotterdamse DCRM Milieudienst Rijnmond. VROM-Inspectie is voor het toezicht verantwoordelijk, maar ontbeert eveneens kennis en capaciteit hiervoor. Zij heeft tijdelijk ingenieursbureau Tauw en Sinnema Overheidsadvies ingehuurd voor het bouwtoezicht.
“Ook voor ons is de situatie nieuw”, legt Stef van de Zee, groepshoofd milieu en ondergrond bij Tauw uit. “Wij moeten nu integraal handhaven. Dat betekent dat toezichthouders breder moeten kijken dan hun oorspronkelijke specialisme. Maar alle kennis kan natuurlijk niet ineens volledig worden overgedragen, dus vaak moet er nog een specialist mee, maar de mensen zelf hebben er meer lol in, omdat ze weer eens wat nieuws leren.” Eerder werden de vergunningen, uitgezonderd de milieudelen, voor defensiepanden gehandhaafd door gemeenten.
Tijdelijk
De uitbesteding is slechts tijdelijk. “Het is een pilotproject. Wij kijken hoeveel tijd we nodig hebben voor de handhavingstaken. Op basis daarvan maken we een toezichtsplan. De VROM-Inspectie doet daarmee in het voorjaar een nieuwe uitvraag.”

Reageer op dit artikel