nieuws

Nieuwe manieren van kennis delen

bouwbreed Premium

Het internet anno 2010 biedt prachtige mogelijkheden voor nieuwe manieren van het ontsluiten, delen en samen opstellen van kennis.

Maurice Coen vraagt zich af waarom we daar als bouw niet beter gebruik van
maken. Ik heb ergens gelezen dat er meer dan 600 organisaties bezig zijn met
kennis in de bouwbranche. Hang me er niet aan op, maar het is een aardig aantal.
Sommigen experimenteren met sociale media, maar de meesten starten nog altijd
met de ‘traditionele aanpak’: het ontsluiten van al aanwezige kennis. Heel vaak
betekent dit dat een organisatie de altijd aanwezige behoefte aan structuur als
eerste aanpakt. Net zo vaak bijten die organisaties daar de tanden op stuk.

Vocabulaires

De oudste mij bekende poging is van meer dan tien jaar geleden: ‘operatie
patatsnijder’. Het begon met het in kaart brengen van alle functionarissen
ingedeeld naar bouwprocesfase, waarna het de bedoeling was om daaraan de
mogelijke kennisbehoefte te koppelen. U begrijpt, het is niet helemaal gelukt.
Voor de goede orde. Natuurlijk is structuur prima. Maar bouwkennis is nu eenmaal
vaak nuttig voor meerdere doelgroepen, voor meerdere fases in het bouwproces en
voor tal van functionarissen met verschillende vocabulaires. Kortom: identieke
informatie kun je gebruiken afhankelijk van de situatie en het moment waarin je
werk, je project zich bevindt. Steeds weer dezelfde kennis, net iets anders
beschouwd. Eén universele structuur voldoet simpelweg niet. Hoe moet het dan
wel? Mijn advies is drieledig: gebruik de mogelijkheden van internet,
experimenteer en, misschien wel het belangrijkst, vraag het de kennisgebruiker
en maak het hem of haar zo gemakkelijk mogelijk! De meest voor de hand liggende
mogelijkheid is het simpelweg aanbieden van kennis, bijvoorbeeld in de vorm van
een pdf. Dit lijkt nog het meest op het traditionele uitgeven. Maar dan met
snellere levertijden en actualiseermogelijkheden. Een E-book of slimme
interactieve website gaan verder. Kennis is gekoppeld aan andere kennis en naast
tekst werken we met video en audio. Naast het aanbieden van kennis, kunnen we
internet gebruiken om in contact te komen met de kennisgebruiker. Door
bijvoorbeeld publicaties te laten beoordelen, door te vragen waar verbeteringen
mogelijk zijn en door te vragen “Welke kennis heeft u nog meer nodig?” Maar ook
door de techniek in te schakelen om informatie te halen uit het surfgedrag of
gebruikersprofiel. We kunnen nog een stap verder gaan. Door al bij
kennisontwikkeling de dialoog te zoeken met de doelgroep. Dat kan door,
bijvoorbeeld in een blog, te toetsen of u op de goede weg zit, door reacties te
vragen, door bij te stellen en opnieuw te vragen wat men er van vindt. De
doelgroep ontwikkelt dan mee. Uiteraard is er nog de belangrijke kwestie van het
verdienmodel. Hier zie je regelmatig dezelfde reactie als bij de
structuurbehoefte. Vooraf wil een kennisorganisatie duidelijkheid en gaat op
zoek naar een tot in detail uitgewerkt verdienmodel. Ook hier is dat niet altijd
mogelijk en daarom is mijn devies opnieuw: experimenteer! Grote uitgevers doen
dat ook. Met meer en minder succes. Maar duidelijk is dat degenen die
experimenteren meer kans maken om de juiste weg te vinden, dan degenen die niets
doen.

Kennistypen

Er bestaat niet één universele manier om alle gebruikers te bedienen, noch om
alle kennistypen te ontsluiten. Maar dat is juist mooi. Laten we de
mogelijkheden van internet nu eens eindelijk écht benutten, laten we flink
experimenteren, laten we de techniek voor ons laten werken en continue vragen
stellen aan de kennisgebruiker. Het internet zoals we dat nu kennen en zoals het
zich verder gaat ontwikkelen is hiervoor bij uitstek geschikt! We hebben als
kennisorganisaties alle online mogelijkheden binnen ons bereik om precies de
juiste kennis op precies het juiste moment, op precies de juiste manier aan te
bieden. Zodat die kennis daadwerkelijk wordt toegepast. En is dat niet precies
wat we willen?

Maurice Coen
SBR, Rotterdam

De auteur werkt bij SBR aan online publishing en is mede-initiatiefnemer van
Wizer. Wizer is online zoekmachine en kennisplatform ineen. U vindt hier nu
bouwkennis van: Arbouw, Bouwen met Staal, BRIS, Cement&-BetonCentrum, CUR,
DGBC, IBR, PSIBouw, ISSO, Nationale Renovatieprijs, RRBouw, SBR, SEV, STABU,
Vernieuwing Bouw en metaalkennis van ondermeer NEN en het Aluminium Centrum via
Metanet.nl. www.wizer.nl

Reageer op dit artikel