nieuws

Ministerie misleidde burger met energielabel

bouwbreed Premium

Ombudsman Alex Brenninkmeijer verwijt het voormalige ministerie van VROM verkeerde verwachtingen te hebben gewekt bij de introductie van het omstreden energielabel.

Conform Europese regels moeten gebouw- of woning-eigenaren sinds 1 januari
2008 kopers of huurder zo’n label geven. Bij de introductie heeft VROM verzuimd
te melden dat die verplichting niet gehandhaafd zou worden. Dat is de ombudsman
in het verkeerde keelgat geschoten. Die vindt dat op basis van de informatie van
VROM de burger er vanuit moest gaan dat het label niet vrijblijvend was. VROM
heeft dan ook gehandeld in strijd met de rechtszekerheid, vindt Brenninkmeijer.

Reageer op dit artikel