nieuws

Laat betalende overheid gaat ondernemer schadeloos stellen

bouwbreed

Met een boete en een verhoging van de vertragingsrente wil minister Maxime Verhagen van Economische Zaken ervoor zorgen dat steeds meer rekeningen van de overheid binnen dertig dagen worden betaald. Wordt de nota later voldaan, dan krijgt de ondernemer een schadeloosstelling in de vorm van een iets hogere vertragingsrente.

Ondernemers ontvangen een schadeloosstelling als de overheid hun rekening
niet binnen 30 dagen betaalt. Dat schrijft minister Verhagen vandaag aan de
Tweede Kamer. Op het te laat betalen van een rekening volgt een boete van 40
euro. Daarnaast wordt de zogenaamde vertragingsrente verhoogd van 7 naar 8
procent. Verhagen verwacht dat hierdoor in elk geval de lage rekeningen niet
nodeloos meer blijven liggen, zo antwoordt hij op vragen van Tweede-kamerlid
Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie).

Stap verder

Verhagen gaat een flinke stap verder dan zijn voorgangster Van der Hoeven.
Zij was van mening dat een boeterente de aannemerij kon helpen, maar wilde daar
geen concrete maatregelen voor nemen. De marktpartijen moesten zelf maar actie
ondernemen tegen gemeenten die rekeningen niet op tijd betalen, zo reageerde ze
afgelopen zomer.

Voorlopen op Europa

Verhagen wil bereiken dat minimaal 90 procent van alle rekeningen van de
Rijksoverheid binnen 30 dagen wordt betaald. Uit een onderzoek van begin dit
jaar blijkt dat dit percentage nu nog op 81,4 procent ligt. Zolang geen 100
procent is bereikt, gaat de maatregel de overheid dus zonder meer extra geld
kosten. Over het tijdig betalen door overheidsdiensten maakt de minister onlangs
afspraken met de Europese Unie. Hoewel de Europese regels pas over twee jaar
verplicht worden, wil de minister ondernemers zo snel mogelijk tegemoet komen.

Reageer op dit artikel