nieuws

Houd babyboomer blijvend inzetbaar

bouwbreed Premium

Den Haag is druk bezig de AOW-leeftijd te verhogen

De uitdaging is 50-plussers als waardevolle krachten te blijven zien. Durf daar budgetten voor vrij te houden en zie dit als investering, meent Joyce Baay.
In de periode 2010-2015 verlaten landelijk gezien bijna achthonderdduizend babyboomers de totale arbeidsmarkt. En de verwachting is dat in de periode 2015-2020 nog eens hetzelfde gebeurt. Tegenover de aantallen babyboomers die uitstromen staat slechts de helft aan instromers klaar. Als je er daarbij ook nog eens vanuit gaat dat de economie na deze dip weer zal aantrekken, dan geeft dat bijna een verdubbeling in de vacatures. Grof geschat zou dat landelijk neerkomen op 1,6 miljoen vacatures tegenover vierhonderdduizend instromers. Vertaald naar de arbeidsmarkt in de bouwsector is deze uitdaging nog groter. Nu de babyboomgeneratie nog meewerkt is het voor sommige bedrijven al moeilijk de hogere specialistische functies in te vullen. In de huidige markt nemen ook de eisen toe.

Vaardigheden

Men zoekt de schapen met vijf poten die én verstand van de inhoud en techniek hebben, én commercieel en klantgericht kunnen denken én daarnaast ook nog eens de goede sociale en leidinggevende vaardigheden in huis hebben. Bedrijven, met name in het middensegment, die nu wel de goede krachten in huis hebben, zien zich door het teruglopen van opdrachten ook nog eens genoodzaakt om die mensen nu te laten gaan. Terwijl straks ironisch genoeg de grootste uitdaging wordt die mensen weer te vinden.
Zijn bouwbedrijven hier dus bewust mee bezig? Dat verschilt erg per soort bedrijf. Feit blijft dat personeelszaken in de bouw een beetje een ondergeschoven kindje is, zeker op strategisch niveau. Bij veel midden- en kleinbedrijven zie je dat P & O er naast wordt gedaan door de directie. Soms zit er wel iemand op P & O maar die richt zich vaak op de meer uitvoerende taken. Strategisch personeels management vraagt nu om leeftijdsbewust personeelsbeleid. Den Haag is druk bezig de AOW leeftijd te verhogen. De uitdaging is dus 50-plussers als waardevolle krachten te blijven zien. Durf daar budgetten voor vrij te houden en zie dat als investering. Je kunt ze begeleiden om de huidige taak zolang mogelijk te blijven doen. Coachen helpt daarbij voor de mentale weerbaarheid en geestelijke gezondheid en door middel van coaching of training zijn ze ook weer goed inzetbaar op andere functies. Ook kunnen zij zelf intern de rol van mentor of coach voor de benodigde kennisoverdracht weer op zich nemen. Die keuzes moeten echter wel tijdig samen genomen worden zodat het de scholing waard is en het de werknemer ook nog perspectief biedt. Een goed loopbaanbeleid is daarbij essentieel voor de juiste flexibiliteit in de organisatie. Werk met job rotation, effectieve functioneringsgesprekken en persoonlijke opleidingsplannen. Betrek het personeel bij het vormgeven hiervan en zorg dat daar open over gecommuniceerd wordt. Denk daarbij niet alleen in tastbare resultaten zoals in veel bedrijfsculturen in de bouw gangbaar is. Fysieke kracht neemt wellicht af rond de 50 maar intelligentie neemt niet af tot aan je 70ste. Durf die promotie ook aan ouderen te geven. Ook het anticyclisch opleiden, dat specifiek op personeel in de bouw gericht is, kan daar een antwoord op zijn. Het is een manier om de oudere werknemer te scholen, en de sector en het bedrijf te promoten bij de studenten.

Bewust

Neem beslissingen rondom ontslag en investeringen ook bewust vanuit de scenario’s zoals in de inleiding geschetst. Daarbij zal de 50-plusser ook best mee willen investeren, hij/zij heeft zijn materiële zaken namelijk al op orde. Men gaat dan meer denken in welzijn dan in welvaart. Respect is daarbij soms meer waard dan de exacte getallen op een loonstrook. Ook komen er steeds meer subsidieregelingen gericht op 50- plussers. Daarmee wordt de oudere werknemer ook op termijn goedkoper. Vergrijzing van organisaties vraagt om denken in menselijk kapitaal en niet puur in fte’s. Dat geeft openheid en betrokkenheid in de organisatie . Dit komt de flexibiliteit en productiviteit ten goede zal komen. Maak employability, inzetbaar zijn en blijven, daarbij altijd een wederzijdse verantwoordelijkheid!
Adviseur en coach bij Bureau de Bont
Amersfoort

Reageer op dit artikel