nieuws

Hoogleraar acht bouwsector nog niet rijp op eigen benen te staan

bouwbreed Premium

Dik-Gert Mans, hoogleraar civieltechnische constructies (Universiteit Twente) wil minister Donner (wonen) behoeden voor het nemen van te drastische maatregelen. “Het is te vroeg om de controle door bouw- en woningtoezicht in één klap overboord te gooien.”

De voorzitter van het platform constructieve veiligheid van kennisinstituut
CUR onderschrijft daarmee het kritische verhaal van Joop van Leeuwen dat vorige
week in deze krant stond. Als voorzitter van een platform van gemeentelijke
constructeurs riep Van Leeuwen Donner op uiterst voorzichtig om te gaan met de
preventieve bouwplantoets. Het zou zeer onverstandig zijn die toets volgend jaar
af te schaffen, volgens Van Leeuwen. Als voorbeeld noemde hij het feit dat
publieke toezichthouders elke dag nog een betonstort stilleggen op basis van
foutieve tekeningen. Mans houdt zich al jaren bezig met bouwfouten, hij geeft
Van Leeuwen grotendeels gelijk. “Er zijn veel grote bouwbedrijven die het
bouwproces goed op orde hebben, maar er zijn er evenzoveel waarbij dat nog niet
het geval is. Daarom is het te vroeg om de controle door bouw- en woningtoezicht
in één klap overboord te gooien. Mans meent dat de meeste fouten optreden door
leemten in de organisatie. Een maandag verschenen nieuwe publicatie van CUR
sterkt hem in dat beeld. In de publicatie worden vijftien projecten besproken,
waarbij het misging. Het betreft een analyse van klassiekers zoals Bos en Lommer
en het incident met de bezweken werftrap in Utrecht en nieuwere gevallen. Soms
ging het al fout bij de vergunning, soms ontbrak het aan samenwerking. Mans, die
ook aan de publicatie meewerkte, benadrukt dat de rol van de overheid er niet
specifiek in is uitgelicht. Maar dat de preventieve bouwplantoets betrekkelijk
weinig waard zou zijn, durft hij niettemin wel te bestrijden. “Het is een
misverstand dat tekeningen al gauw gedateerd zijn. Maar ik zie wel verschillen
per gemeente. Niet iedereen zit er bovenop.” Dat het toezicht op het bouwproces
anders kan en wellicht moet, staat voor de wetenschapper buiten kijf. “Maar je
kunt nog niet volstaan met een volledig zelfregulerend systeem. Let wel, iedere
particulier kan een bouwvergunning aanvragen. Maar of iedereen even risicobewust
is?” Voor Donner het kwaliteitssysteem in de bouw gaat liberaliseren (volgens de
commissie-Dekker, 2008) moeten we eerst nieuwe systemen beproeven, vindt Mans.
Dat was al de bedoeling, maar kwam er nog niet van. “Zo ben ik wel benieuwd wat
je met een systeemgerichte toets kunt bereiken. Vooraf toets je dan hoe een
vergunningaanvrager aan de eisen kan voldoen. Rijkswaterstaat werkt al zo.” Om
instortingen te voorkomen heeft Mans nog praktische suggesties: “Ontwerp
robuuster zoals vroeger, knip constructeursopdrachten minder op, en bedenk
vooraf hoe je risico’s kunt beperken.”

Reageer op dit artikel