nieuws

Gemeenten snoeien in planologen

bouwbreed Premium

Het aantal planologen en stedenbouwkundigen bij gemeenten neemt gestaag af. Dat kan leiden tot kwalitatief slechtere plannen, vindt beroepsvereniging BNSP.

De bouwcrisis en de noodzakelijke bezuinigingen bij gemeenten hebben het
aantal planologen en stedenbouwkundigen nog schaarser gemaakt.
Dat
proces lijkt zich voort te gaan zetten, zo blijkt uit een onderzoekje van het
blad Binnenlands Bestuur dat bij elf gemeenten navraag deed.
Daaruit blijkt
dat vooral door de bouwcrisis bij menig gemeente de eigen ontwikkelingsrol
beperkt is en nog verder beperkt zal worden. Daar had eerder al Deloitte voor
gewaarschuwd op basis van de financiële effecten op de grondbedrijven van de
gemeenten. Gemeenten lopen 2,4 tot 3 miljard euro mis als gevolg van
tegenvallende inkomsten uit het grondbedrijf zo bleek uit het
Deloitte-onderzoek. Bovendien is de omvang van het risicodragend vermogen fors
in verhouding tot de totale gemeentelijke financiën. Deloitte-partner Frank ten
Have waarschuwde daarop dat de cijfers kunnen leiden tot het panisch inkrimpen
van afdelingen. Dat zou schadelijk kunnen zijn voor de professionaliteit van de
afdelingen.

Gevaar

Ook de voorzitter van de BNSP, Tjerk Ruimschotel, ziet dat gevaar. Door het
inkrimpen van de eigen afdelingen die zich met stedenbouw en planologie
bezighouden, moeten steeds vaker externen worden ingehuurd. Die denken in zijn
visie te veel aan hun eigen portfolio waardoor ze te weinig oog hebben voor het
belang van de gemeente. Ook hebben eigen ambtenaren veel meer kennis over de
eigen stad die zij ook in de vrije tijd opdoen en kunnen projectoverstijgend
denken. “In Groningen kon bijvoorbeeld het tracévan een weg worden aangepast
omdat een van de eigen stedenbouwkundigen kansen zag voor een gelijktijdig
ecologisch herstel”, aldus de Groningse stedenbouwer.

Reageer op dit artikel