nieuws

Gemeenten niet klaar voor grotere rol in monumentenzorg

bouwbreed Premium

De rol die gemeenten hebben in de monumentenzorg, neemt komend jaar toe. Ze zijn er alleen nog niet klaar voor.

Dat vindt het
Nationaal
Restauratiefonds
. In bestemmingsplannen moeten gemeenten rekening gaan
houden met de cultuurhistorische waarden van monumenten. In september 2009 liet
het toenmalige kabinet al weten dat “cultuurhistorische waarden de
inspiratiebron moeten zijn bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen”. Ook moeten
gemeenten proactief meedenken over het cultureel erfgoed en niet pas aan de slag
gaan bij de vergunningverlening.

Gemeenten hebben echter noch de capaciteit noch de deskundigheid, vindt het
Nationaal Restauratiefonds. Ongeveer de helft van de gemeenten heeft slechts 0,1
tot 0,5 arbeidsplaats beschikbaar voor het monumentenbeleid. Daar zitten ook
gemeenten bij met meer dan honderd rijksmonumenten, schrijft Piet van Baars van
het fonds.

Reageer op dit artikel