nieuws

Gegevens pensioenen Europees coördineren

bouwbreed Premium

Op het niveau van de EU moet het coördinerende werk over metingen en gegevens over pensioenen verbeteren. Dat schrijven drie EU-commissies in een gezamenlijk rapport over pensioenen en hun houdbaarheid.

De commissies constateren dat er hele grote verschillen in pensioenstelsels binnen de EU bestaan. Om toch te kunnen vergelijken zijn gegevens en meetmethoden nodig die alleen op het niveau van de Europese Unie eenduidig te krijgen zijn. En die gegevens heb je domweg nodig om te verzekeren dat ook in de toekomst pensioenen toereikend en houdbaar zijn, vinden de commissies.
Dit is temeer van belang vanwege demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening. Dat betekent dat meer inactieve mensen hoe langer hoe meer afhankelijk worden van steeds minder actieven. Dat geldt het sterkste in landen die de pensioenen financieren via een omslagstelsel of via de belastingen. Veel minder geldt dat voor landen die een gemengde vorm kennen met een basisstaatspensioen en een aanvullend spaarpensioen. Dat is in Nederland het geval.
Wat dat betreft zijn de commissies tevreden over Nederland omdat hier al een begin is gemaakt met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat vinden zij in alle landen nodig om de pensioenen houdbaar te krijgen. Maar het gebeurt nog lang niet overal en ook nog in onvoldoende mate.
Wel lopen de publieke uitgaven voor pensioenen in Nederland harder op dan in andere landen. In ons land gaat dat van 6,6 procent van het bruto binnenlands product in 2007 naar 10,5 procent in 2009. In de 27 EU-landen lag het percentage gemiddeld op 10,1 procent in 2007 en op 12,5 procent in 2009.
Nederland blijkt het overigens ook goed te doen met de arbeidsparticipatie van ouderen van boven de 55. Die is tussen 2000 en 2009 toegenomen van 38 procent naar 55 procent. Bij mannen is er sprake van een stijging van 50 procent naar 65,4 procent, bij vrouwen van 25,8 naar 44,7 procent. Daarmee ligt ons land ver boven het gemiddelde in de Europese Unie.

Reageer op dit artikel