nieuws

Experts vegen vloer aan met Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Deskundigen roepen minister Donner op het omstreden ‘derde’ Bouwbesluit te vernietigen.

Doorgaan op de ingeslagen weg kost overheid en aannemers jaarlijks 1,2
miljard euro, aldus Rob Wijnands, voorzitter van de Stichting Expertisecentrum
Regelgeving Bouw (ERB). Met tal van hoogleraren (onder anderen Vrouwenvelder,
Van der Heij­den, TU Delft) maakte hij een opzet die de bouwregelsystematiek
drastisch op zijn kop moet zetten. “Maar eerst moet minister Donner (wonen) de
huidige trein stilzetten”, benadrukt Wijnands. Hij doelt op de uiterst moeizame
metamorfose die het Bouwbesluit uit 2003 nu ondergaat. Met het versimpelen van
de bouwregels worstelen het ministerie en belangenbehartigers, vertegenwoordigd
in het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB), al jaren. Twee weken geleden bleek
uit twee rapporten van het ministerie dat het beoogde nieuwe Bouwbesluit de
werklast bij aannemers waarschijnlijk niet verlicht. Volgens Wijnands komt dat,
doordat het ministerie veel te rigoureus regels schrapte. Kritiek heeft hij ook
op de opzet met het OPB. “Dat adviesorgaan doet nu nauwelijks meer dan een
stempel zetten op plannen van ambtenaren.”

Fundamentalistisch

VVD’er Betty de Boer vindt het moeilijk de kritiek van het ERB te beoordelen,
maar heeft het als nieuwkomer in de Kamer al helemaal gehad met het Bouwbesluit.
“Als ik die twee dikke rapporten zie, denk ik. Waar zijn we in vredesnaam mee
bezig?” Kamerlid Paulus Jansen van de SP sluit zich daarbij aan. “Het ministerie
is te fundamentalistisch bezig geweest met het schrappen van regels.” Het ERB
adviseert Donner het Bouwbesluit voor 80 procent te standaardiseren. De overige
20 procent blijft dan over voor de meer ingewikkelde regels, aldus Wijnands.

Reageer op dit artikel