nieuws

Europese aanbesteding nachtmerrie

bouwbreed

Europese aanbestedingen zijn voor architecten nog steeds een nachtmerrie. Dit blijkt uit de meldingen bij het BNA Meldpunt Architectenselecties.

Het lijkt wat beter te gaan met de Europese ontwerpuitvraag. Kreeg het BNA
Meldpunt vorig jaar nog klachten over 80 procent van de Europese aanbestedingen,
nu ligt dat op 58 procent. Daarbij ging het om 138 klachten over 57
aanbestedingen. Wel kwam de BNA nu veel vaker in actie na meldingen over
misstanden. Dat gebeurde dit jaar in 90 procent van de gevallen tegen 42 procent
in 2009. Ruim 60 procent van de klachten ging over aanbestedingen van
onderwijsgebouwen of onderwijsprojecten. In 91 procent van de gevallen stelden
opdrachtgevers volgens de architecten veel te hoge ervaringseisen. Zo stelde de
gemeente Helmond voor de bouw van een Wijkhuis annex Brede School bij de
ervaringseisen dat alleen projecten van 2006 en later meetelden. Te hoge
omzeteisen werden in 77 procent van de gevallen gesteld. Zo stelde de Radboud
Universiteit in Nijmegen voor de nieuwbouw van de rechtenfaculteit een omzeteis
van 2,5 miljoen euro. En Etten Leur wilde dat de architect van een brede school
in de gemeente een omzet draait van 10 miljoen euro. BNA wijst erop dat het
gemiddelde architectenbureau in Nederland een omzet haalt van net 4 ton euro.

Voortraject

Volgens de architectenbond is er veel winst te behalen in het voortraject.
Aanbestedende diensten zouden beter moeten nadenken over wat ze nu precies
willen, een idee of een architect. Verder moeten ze weten wat voor soort gebouw
ze willen en welke selectieprocedure het beste past bij hun wensen. Anders
gezegd, ze moeten hun ontwerpvraag eerder en beter analyseren, vindt de BNA.
Samen met bouwmanagementbureaus werkt de beroepsvereniging aan een richtlijn die
moet leiden tot ‘branchespecifieke proportionaliteit in de selectie- en
gunningscriteria’. “Architecten zijn geen potlodenverkopers, maar creatieve
dienstverleners”, verwoordt BNA-voorzitter Bjarne Mastenbroek de onvrede.

Reageer op dit artikel