nieuws

Europarlement pleit voor 30 procent minder CO2-uitstoot

bouwbreed Premium

De klimaattop in het Mexicaanse Cancún heeft het Europarlement zo optimistisch gestemd dat het bij de Europese Commissie gaat aandringen op extra CO2-reductie, naar 30 procent. Dat kan de bouw een boost geven.

Ondanks het feit dat Cancún nauwelijks iets nieuws heeft opgeleverd in
vergelijking met de klimaattop in Kopenhagen, ziet Europarlementariër Jo Leinen
een lichtpuntje. “De klimaattop heeft de weg geplaveid voor een
wereldklimaatverdrag”, analyseert de delegatieleider van het Europarlement de
schaarse afspraken. Zijn optimisme wordt gevoed doordat nu eindelijk het
klimaatfonds waarmee ontwikkelingslanden worden geholpen officieel is opgericht
en ook technologische kennis die kant op gaat. Tevens worden geïndustrialiseerde
landen opgeroepen om hun emissiedoelstellingen te verscherpen. Op basis daarvan
hopen Europarlementariërs dat op de volgende klimaattop in Durban een vernieuwd
klimaatverdrag wel haalbaar zal zijn. Cancún was wat hen betreft een
lakmoesproef die is geslaagd ondanks het feit dat er geen einddatum is genoemd.
Donderdag praat het parlement in Straatsburg over de uitkomsten van Cancún. Dit
alles is inmiddels aanleiding voor het Europarlement om bij de Europese
Commissie te pleiten voor een reductie van de CO2-emissies met 30 procent in
2020. Dit is het percentage dat de commissie zelf vorig jaar in Kopenhagen wilde
voorstellen mits andere landen hun doelstellingen ook zouden verhogen. Toen dat
niet gebeurde, hield Europa het percentage op 20 procent. Meer CO2-reductie zou
de bouw heel goed uit komen. Aangezien de bebouwde omgeving de grootste
CO2-producent is, moet daar ook het meeste gedaan worden om die doelstelling te
bereiken. Nu al zijn in Europees verband allerlei maatregelen genomen om het
energiegebruik van gebouwen steeds verder terug te dringen. Daar zal echter nog
het nodige aan gedaan moeten worden om een verscherpte doelstelling te bereiken.
Datzelfde geldt voor Nederland, dat onlangs besloten heeft om zich te beperken
tot laaghangend fruit waar het gaat om subsidiering van hernieuwbare
energiebronnen. Zo wordt zonne-energie praktisch uitgesloten en windenergie
beperkt tot landlocaties.

Reageer op dit artikel