nieuws

‘Doofheid onder bouwvakkers neemt toe door onwetendheid’

bouwbreed

‘Doofheid onder bouwvakkers neemt toe door onwetendheid’

Stille bouwtechnieken bestaan en niemand wil lawaai. Toch neemt doofheid onder bouwvakkers toe. Volgens Rob Edam, geluidsdeskundige bij de Arbeidsinspectie, komt dat door onwetendheid en commerciële belangen.

Minister Schultz stuurde twee weken geleden een nieuwe circulaire bouwlawaai
naar gemeenten. Het vorige was in haar ogen te streng. Gemeenten biedt Schultz
nu een denkrichting waarmee bestuurders langer en meer lawaai op de bouwplaats
mogen toestaan. Daar tegenover staat wel betere voorlichting en inzet van
stillere bouwmethodes. Herrie boven de 80 decibel op de gevels van omliggende
woningen keurt ze bovendien af. Het vrijblijvende advies van Schultz lijkt haaks
te staan op de praktijk, waarin steeds meer bouwvakkers doof worden. Rob Edam
die zich namens de arbeidsinspectie al jaren met bouwlawaai bezighoudt, vindt
dat moeilijk in te schatten. “Het is ook niet aan mij er iets van te vinden. De
circulaire richt zich namelijk op omgevingslawaai en de hinder die omwonenden
daarvan hebben. Wij richten ons op bouwvakkers die gehoorschade kunnen oplopen.
Natuurlijk willen we wel allebei hetzelfde bereiken: zo stilmogelijk bouwen.”

Probleem

Doofheid onder bouwvakkers is al jaren een groeiend probleem. Dat heeft
meerdere oorzaken volgens Edam. “Deels maken mensen meer melding van
gehoorschade. Deels komt dat denk ik door de opkomst van i-pods en mp3-spelers.”
Gemakzucht en onwetendheid onder bouwvakkers speelt volgens de geluidspecialist
ook een rol. “Zij zetten hun gehoorbeschermer vaak pas op bij een geluidsniveau
boven de 100 decibel, 80 decibel veroorzaakt al schade. Ergens snap ik dat wel,
omdat bouwvakkers anders nauwelijks kunnen communiceren in de bouwput. Slim is
echter anders. Wij roepen al jaren dat bouwvakkers zuinig op hun oren moeten
zijn. Toch komt dat signaal nauwelijks aan.” De komende jaren spant de
arbeidsinspectie zich verder in om samen met de branche doofheid onder
bouwvakkers aan te pakken. Bouwvakkers bewust maken, speelt daarbij een
belangrijke rol. Het probleem bij de bron aanpakken, de lawaaimakende machines,
krijgt ook aandacht. Want, hoewel er voldoende technieken zijn, worden ze
nauwelijks benut. “Helaas zijn er maar een paar grote gemeenten die stillere
technieken afdwingen. Dat is frustrerend. Of zij niet willen betalen voor
stillere technieken zoals de balgen, mutsvullingen en boren, durf ik niet te
zeggen”, verklaart Edam. Minister Schultz bekommert zich over het lot van
omwonenden. Wie komt er op voor de bouwvakkers? Volgens Edam kunnen zij zich
beroepen op de Arbowet. “Punt is wel dat je bouwvakkers anders dan bewoners niet
zo gauw hoort klagen.” “Oplossingen? Pfff. Meer toezicht. Misschien iets in het
Bouwbesluit. Dat zou mooi zijn. Maar daar ga ik niet over. De heibranche stelde
al een nieuwe arbocatalogus op, maar het ontbreekt nog aan oplossingen waar de
hele branche zich aan wil houden.”

Palenleverancier

Henk de Koning, secretaris van de Nederlandse Vereniging Aannemers
Funderingswerken gaf twee weken geleden in Dagbald Cobouw aan dat de markt vaker
veel stiller kan werken. Edam gelooft dat wel. Lawaaihindervrij werken valt
echter moeilijk af te dwingen door commerciële belangen, vertelt hij. “Weet je
wat er gebeurt als je boren verplicht? Dan krijgt de prefab palenleverancier het
heel moeilijk.” Helemaal letselvrij bouwen zit er volgens Edam voorlopig
gewoonweg niet in. “Als je een half uur per dag heit, kom je nog op een
gemiddelde uit van 88 decibel per dag. Het is dus een illusie te denken dat je
het gemiddelde geluidsniveau onder de 80 decibel krijgt, de schadegrens zoals
die in de Arbowet staat. Met gemiddeld 85 zouden wij al heel blij zijn. En
daarom is het dragen van een gehoorbeschermer zo belangrijk.” Rob Edamstudeerde
in Antwerpen hogere akoestiek, dé opleiding voor geluid. Inmiddels is hij alweer
twintig jaar in dienst bij de Arbeidsinspectie. Eerst als inspecteur, nu als
specialist arbeidshygiëne.

Reageer op dit artikel