nieuws

Corporatie mikt op fris bouwtalent

bouwbreed

Zes afgestudeerde bouwkundigen zijn deze maand gestart als trainee bij woningcorporatie Ymere

Het zestal heeft minimaal een hbo-opleiding. Gedurende twee jaar doen ze kennis op bij verschillende afdelingen van de corporatie.
SDLqNadat we bekend hadden gemaakt dat we trainees zochten, stroomden de reacties binnen”, zegt Pieter Jan Datema, regiodirecteur van Ymere. “Ik telde veertig belangstellenden, terwijl we slechts zes traineeplaatsen beschikbaar hadden.” Na een selectie, waarbij onder meer werd gelet op klantgerichtheid en de vaardigheid om samen te werken, bleven er vijftien kandidaten over. De trainees zijn twintigers die recent hun opleiding hebben voltooid. Gezien de recessie is het voor hen moeilijk een passende baan te vinden, zo stelt de corporatie. “Ymere vindt het belangrijk om juist nu in dit talent te investeren om ook de toekomst zeker te stellen van goed personeel. Door de crisis is het voor hen momenteel moeilijk om werk te vinden. Maar als de economie aantrekt is het voor ons lastig om goed personeel aan te trekken. Het traineeschap geeft ons de mogelijkheid om voor relatief weinig geld een aantal getalenteerde medewerkers in huis te halen.”
De trainees hebben een contract voor twee jaar. In periodes van drie keer acht maanden gaan ze aan de slag bij verschillende afdelingen van de corporatie. “We zetten hen in bij van alles en nog wat. Denk daarbij aan projectondersteuning maar evengoed aan projectadvisering en directie en toezicht.”
Ymere biedt daartoe uiteenlopende mogelijkheden. De corporatie heeft vestigingen in de noordelijke Randstad. De organisatie beheert ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten in onder meer Amsterdam en Almere. Daarnaast is de organisatie actief in het ontwikkelen van nieuwe huur- en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed.

Verfrissende kijk

Als voordeel van deze groep jonge bouwkundigen noemt de corporatie dat ze over de nieuwste kennis op hun vakgebied beschikken. “Zij hebben vaak een verfrissende kijk op hedendaagse problemen.” Het is de bedoeling dat de trainees meewerken met de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling waar ze zijn gedetacheerd. Daar doen ze ervaring op in uiteenlopende werkzaamheden zoals dagelijks beheer en onderhoud. Ook gaan ze aan de slag met advisering en met grote projecten op het gebied van verbetering en herstructurering.

Elevatorpitch

Een eerste proeve van bekwaamheid toonden de trainees tijdens de presentatie die ze moesten doen om te worden toegelaten tot het programma, de zogeheten elevatorpitch. “Ze hadden vijf minuten de tijd om zichzelf te presenteren en daarna nog eens vijf minuten om hun visie te geven op een casus die we hen van te voren hadden uitgereikt.”
De resultaten waren veelbelovend. Omdat er niet meer dan zes plaatsen beschikbaar waren, vielen negen kandidaten af. De overigen zijn inmiddels aan de slag gegaan bij verschillende afdelingen van de corporatie. “We geven geen baangarantie. Binnen Ymere geldt een vacaturestop. Dat neemt niet weg dat we onze trainees voor een periode van twee jaar binnenhalen. Het is niet uitgesloten dat de situatie zich dan weer heeft gewijzigd. Het is zeker niet onze bedoeling om te investeren in talent en er vervolgens niets mee te doen.”

Reageer op dit artikel