nieuws

Corporatie en zorginstelling moeten elkaar opzoeken

bouwbreed Premium

In zorgland is het een dynamische tijd

Gedurende het spel worden door de overheid de spelregels regelmatig veranderd; dat vergt continue alertheid en een scherpe blik. De zorgbestuurder moet behoedzaam vooruit kijken om zijn beleid te kunnen maken, constateert Michiel Wentges.
Er is discussie over de extra-muralisering (het scheiden van wonen en zorg) van de lichtere zorg-behoevenden, in vaktermen de mensen die thans een intramurale indicatie zzp (zorg-zwaarte-pakket) 1 t/m3 hebben. De vraag rijst hoe voor deze mensen (met een zorgbehoefte van een half tot anderhalf uur per dag) de huisvesting georganiseerd gaat worden. Kernpunten in de woonbehoefte van deze groep zijn: veilig, beschut en drempelvrij wonen. Bewegingsvrijheid en ruimte zijn begrippen die voor deze mensen nog toegevoegde waarde hebben. Daarbij is het van groot (praktisch) belang dat de te leveren zorg binnen handbereik is.
Ook in corporatieland is veel aan de hand. Regelgeving uit Brussel, Vogelaar bijdragen, vennootschapsbelasting om maar een paar items te noemen. Ook de corporatiebestuurder moet in een onzekere toekomst richting bepalen. Vaak gaat de discussie over starterswoningen en het op peil houden van de betaalbare woningvoorraad. Een groep waar het nog weinig over gaat is -wat ik maar even de zzp-nul groep noem – een groeiende groep mensen met bescheiden middelen die, al ouder wordende, nadenkt over de volgende levensfase: die van verzorging en, eventueel later, verpleging. Mensen die hun huidige woning best willen verlaten (met trap, tuin en onderhoud) voor een comfortabel appartement, met de wetenschap dat als op termijn de eerste behoefte aan zorg ontstaat deze ook makkelijk in dit appartement genoten kan worden. Dus nú verhuizen naar een prettige woning waar men later, als er meer afhankelijkheid van anderen ontstaat, gewoon kan blijven wonen.

Kerntaken

De kerntaak van een zorginstelling is: zorg verlenen; die van een woningcorporatie: het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen. Deze kerntaken lijken prima samen te gaan in een vorm van samenwerking om een groeiende groep mensen te faciliteren.
De basis is simpel: breng zowel de zorg naar de woningen als de woningen naar de zorg.
Laat zorginstellingen zelf de specifieke huisvesting regelen voor de ‘zwaardere’ zzp’s (intensieve begeleiding en verpleging). Dit is niet courante huisvesting die een specifieke doelgroep dient. Zorg en wonen zijn hier bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zorg er tevens voor dat in de directe nabijheid van deze huisvesting a-specifieke woningen verrijzen die de zzp ‘nul’tot en met drie faciliteren: dit zijn (bijna) normale appartementen, die een logische verbinding hebben met de zorginstelling: enerzijds om de zorg naar de woningen te brengen, anderzijds voor de bewoners om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten en activiteiten van de zorginstelling (restaurant, ontmoeting, fysiotherapie etc.) indien daar behoefte aan bestaat. Hier ligt de kracht en taak van de corporaties: het realiseren en beheren van deze woningen.
Beide partijen moeten elkaar nú opzoeken om te anticiperen op komend beleid. De soms nog metershoge schuttingen moeten naar beneden, met als inzet dat dit op eerste oog gearrangeerde verstandshuwelijk op termijn tot echte liefde kan leiden.

Reageer op dit artikel