nieuws

Convenant geluidsruimte voor havengebied

bouwbreed Premium

Bedrijfsleven en overheden hebben via het ondertekenen van een convenant afspraken gemaakt over ‘bedrijfsgeluid’

Deze overeenkomst moet ervoor zorgen dat havenbedrijven en nieuwe woningen beide mogelijk zijn in het gebied. In het convenant staat precies hoeveel geluid de industrie in het havengebied mag produceren als het gebied is ontwikkeld in het jaar 2025. Er is een nieuwe berekeningswijze voor geluid bij nieuwe woningbouw opgenomen. Verder is een standaardmethode ontwikkeld voor de berekening van het geluid op verder weg gelegen locaties. Procedures worden daardoor simpeler.
Rotterdamse plannen gaan uit van duizenden nieuwe woningen en 13.000 arbeidsplaatsen in de Stadshavens in 2025. Industriegeluid was tot nog toe een struikelblok. Het convenant is ondertekend door de provincie Zuid Holland, het Havenbedrijf, Deltalinqs, DCMR, Stadsregio en Stadshavens en de gemeenten Rotterdam, Schiedam, en Albrandswaard.

Reageer op dit artikel