nieuws

Bruggenbouwers hebben toekomst

bouwbreed Premium

Bruggenbouwers hebben toekomst

Jonge mensen zien innovatie en maatschappelijke relevantie steeds meer als een onmisbaar deel van hun arbeid.

Om innovatief bedrag aan te moedigen gaan bedrijven hun targets hierop
inrichten. Volgens Dick Schmidt zullen (jonge) werknemers worden beloond om hun
individueel ondernemerschap en innovatiekracht. Onder leiding van een nieuw
kabinet zet Nederland een stevige nieuwe koers in. De bouwsector doet er goed
aan de huidige crisis als kans te zien. Het is een prikkel om hun
bedrijfsprocessen, hun producten en de ketens waarin ze opereren te vernieuwen.
Begrippen als total cost of ownership, ketenintegratie en duurzaamheid zouden nu
al centraal in ons denken en handelen moeten staan. De marktpartijen samen met
overheden zouden hiervoor de lijnen moeten uitzetten als onderdeel van een
nieuwe industriepolitiek voor de sector. Daarmee worden innovatieve
ontwikkelingen gestimuleerd om bijvoorbeeld invulling te geven aan verbeterde
mobiliteit, een verbeterde CO2-footprint van onze infrastructuur, of aan
beheersing van klimaateffecten in onze gebouwde omgeving. De producten van de
gww-sector zullen steeds meer verweven raken met ontwikkelingen uit andere
sectoren. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen rond de introductie van
elektrische voertuigen en nieuwe vervoersmodaliteiten. Dit zou de hele
geluidsproblematiek rond de weginfrastuctuur in een ander daglicht kunnen
plaatsen. Is een enorme investering in de geluidsschermen met een levensduur van
vele decennia dan nodig, of is het meer een overgangsmaatregel voor een kortere
termijn? De bouwsector verdient contracten die uitdagen en ruimte bieden om
zich, vanuit een visie op de toekomst, veel meer nieuwsgierig en experimenterend
te gedragen. Laten we het initiatief nemen voor het maken van roadmaps voor
vernieuwing. Schaduwengineering, waarin parallel aan het project wordt gewerkt
aan vernieuwende oplossingen, zou een geaccepteerd fenomeen moeten zijn.

Innovatiekansen

Waarom zouden we partijen uit hele andere sectoren niet een plek geven in
onze projecten? Het is zo belangrijk om buiten je eigen keten te kijken. Was het
niet de zorgsector die de hotelsector vroeg om eens mee te denken in hun
bedrijfsprocessen. Spart een logistiek manager in de bouw wel voldoende met een
logistiek manager uit de retailsector? Een nieuwe mix van disciplines biedt zeer
goede innovatiekansen, zeker gecombineerd met moderne hulpmiddelen uit de ICT en
multimedia wereld. Denk aan serious gaming. Dat sluit ook veel meer aan bij de
denkwereld van jonge mensen. Zij zijn veel meer ontvankelijk om met andere
disciplines samen te werken. Jonge mensen zien innovatie en maatschappelijke
relevantie steeds meer als een onmisbaar deel van hun arbeid. Om jonge mensen
aan onze sector te binden, is het een enorme pre als zij innovatie mogen
inzetten gericht op deze uitdagingen. Dan bouwen we niet alleen wegen, dan
bouwen we brains. Kijk maar eens hoeveel energie daar dan bij vrijkomt.
Innoveren is leuk. Om innovatief gedrag aan te moedigen, gaan bedrijven ook hun
targets hierop inrichten. Alleen zo werk je aan je onderscheidend vermogen.
Teamgedrag en verwerving van onderscheidende kennis zal voor elk bedrijf een
succesbepalende factor worden. Dat zal ook ook in persoonlijke doelstellingen
worden vertaald. Werknemers zullen worden beloond om hun individueel
ondernemerschap en innovatiekracht. Deze ontwikkelingen gaan de managers de
komende jaren bezighouden. Ik zie gelukkig allerlei bewegingen. Kennis en
innovatiekracht zijn sterk met elkaar verbonden, ook in de ggw-sector. Maar
bedrijven die de spreekwoordelijke bruggenbouwers in hun midden hebben, die
hebben ook de toekomst.

Ir. Dick Schmidt
Directeur TNO Bouw en Ondergrond


De Innovatietafel infrastructuur (ITI, voorheen Bloemblad Bouw), is een platform
van overheid, kennis-wereld en bedrijfsleven, samenwerkend met Verkeer en
Waterstaat. Het stimuleert en initieert innovatie ten dienste van de
doelstellingen ‘bereikbaar, schoon en veilig’. Het ITI heeft zich onder meer
gericht op versnelling van bouwprojecten (A2 convenant), intellectueel eigendom
in de gww en richt zich de komende jaren onder andere op verbeterde samenwerking
van bouwprojecten met hun omgeving. Initiatiefnemers zijn RWS, Prorail, Dura
Vermeer, TNO, CUR, DHV, Nieuwbouw en Mecanoo.

Reageer op dit artikel