nieuws

Brabant investeert fors met Essent-gelden

bouwbreed Premium

Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn akkoord met investeringen van 300 miljoen uit de Essent-gelden

Van dat geld gaat 71 miljoen zitten in de energietransitie waarbij vooral ingezet wordt op zonne-energie en de zogenoemde biobased economie.
De staten hebben 40 miljoen beschikbaar gesteld voor het Olympisch plan Brabant. Een gedeelte hiervan gaat naar topsportaccommodaties. Voor 61 miljoen wil de provincie cultuurhistorisch waardevolle complexen opnieuw ontwikkelen tot onder meer ‘pleisterplaatsen’ voor de kenniseconomie. Eerder had de provincie al ingestemd met een spaar- en investeringsfonds weginfrastructuur van maximaal 750 miljoen. Dat wordt nader uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 2012-2016.

Reageer op dit artikel