nieuws

Bouw vernieuwt verder in 2011

bouwbreed Premium

In de bouwsector wordt angstvallig naar elkaar gekeken.

Bijna niemand durft trendsetter te zijn, uit angst om de concurrentieslag te
verliezen. Daarom blijft de bouwsector hangen in de oude werkelijkheid, vindt
Menno Lammers. Felle emoties, stoerheid, berusting en nieuwe schoonheid. Zo
omschrijft Adjiedj Bakas het jaar 2011 in zijn trendrapport (www.bakas.nl). Voor
de bouw wordt 2011 een economisch uitdagend jaar. Het kaf wordt verder van het
koren gescheiden, want wie geen maatschappelijke waarde kan toevoegen gaat de
strijd verliezen. Daarnaast worden we groenmoe en zijn er zware
overheidsbezuinigingen op komst. Gelukkig zijn er ook kansen voor innovatie en
vooruitgang. Creatieve, innovatieve ondernemers zeilen traditiegetrouw succesvol
door de crisis. Wat betekent dit allemaal voor de vernieuwing in de bouwsector?
Houden we de adem in of ademen we eens diep uit en gaan we op zoek naar nieuwe
kansen, die ons zo succesvol mogelijk door de crisis doen laveren.

Informatietijdperk

Op dit moment bevindt de bouwsector zich in de transitie van een industrieel
tijdperk naar een informatietijdperk. Dit betekent dat tijd- en taak-sturing
wordt omgezet naar eigen verantwoordelijkheid. Het openstaan voor feedback in
een transparante organisatiestructuur is een logisch gevolg. In het dagelijks
leven krijgt het gebruik en de ontwikkeling van ict een steeds prominentere
plaats. Mensen maken deel uit van virtuele (zakelijke) netwerken: contacten met
relaties lopen via internet. Hierdoor verdwijnt de sturing vanuit de
organisatie. Connectivity – het gemak waarmee verbindingen met andere sectoren
en (bedrijfs)systemen kunnen worden gemaakt ondersteund met
informatietechnologie (social media) – gaat verder doorbreken, er is geen weg
terug. Kennis en ervaring van in en buiten de sector liggen voor het oprapen en
worden makkelijk gedeeld. Daarnaast gaan onthullingen, zoals georganiseerd door
Wikileaks, frequenter voorkomen. Reputatiemanagement wordt daardoor steeds
belangrijker. Kortom, de korte-termijnstrategie en accountability verschuiven
naar openheid, authenticiteit en verbondenheid. Ook zal het aantal
ketensamenwerkingsprojecten in 2011 gaan toenemen. Met als koplopers: Com.wonen
en Woonwaard op het gebied van ketensamenwerking. Doordat organisaties
intensiever gaan samenwerken – bijvoorbeeld door middel van het Bouw Informatie
Model (BIM) – zullen ook nieuwe businessconcepten, allianties en leerervaringen
ontstaan. De kracht van social capital wordt nog sterker ervaren en komt
hierdoor nog centraler te staan. Maar over twee jaar zal de ‘war for talent’
losbarsten in de bouwsector. Door de nieuwe werkelijkheid zijn andere
competenties en talenten gewenst, daarnaast stroomt een groot deel uit vanwege
de vergrijzing.

Nieuw leiderschap

Helaas blijft instroom ook al jaren lang een zorgenkind en dat zal het
blijven. Deze concurrentieslag om werknemers stelt andere eisen en gaat een
andere kijk op de factor arbeid, productie en kapitaal geven. De laatste
belangrijke trend is nieuw leiderschap. Doordat ketensamenwerking en
connectivity worden geïntegreerd in de primaire processen, is een nieuw type
leider nodig in de bouwsector. Dienend leiderschap vormt daarvoor de nieuwe
basis, waar het geven van positieve feedback en complimenten gemeengoed is. De
opkomst van connectivity en Het Nieuwe Werken zal daarbij van grote invloed zijn
op de toekomstige manier van samenwerking. De taakcultuur gaat plaatsmaken voor
een persoonscultuur. De trends voor 2011 -ketensamenwerking, connectivity en
nieuw leiderschap – wijzen op verdere vernieuwing in de bouwsector. U kunt nu de
adem inhouden en hopen dat het overwaait. U kunt ook diep uitademen,
vernieuwende stappen zetten en uw concurrentiepositie verstevigen. Ik wens u
inspirerende feestdagen en een vernieuwend 2011!

Menno Lammmers
Vernieuwing Bouw
info@vernieuwingbouw.nl

Reageer op dit artikel