nieuws

Bimmen

bouwbreed

Vorige week was ik op een kleine, door een bevriend bureau georganiseerde bijeenkomst, waarin we met een aantal partijen over de voor- en nadelen van BIM (Bouw Informatie Management) spraken

Volgens de initiatiefnemer leeft BIM nog helemaal niet zo bij opdrachtgevers
en is het de hoogste tijd daar verandering in te brengen. Al spoedig mondde onze
bijeenkomst uit in een gesprek over de verhoudingen tussen adviseurs,
projectmanagement en architecten. Aangezien iedereen het al snel eens was over
het feit dat integraal ontwerpen heel verstandig is en dat BIM daarvoor een
prachtige tool is, kregen we het over wie de tekening mag beheren en wie wanneer
informatie wil en kan toevoegen. Klassiek probleem in de ontwerpteams
natuurlijk. Er leek al een duidelijke scheiding te zijn in Nederland volgens de
aanwezigen. Er zijn ontwerpteams waarin iedereen vanaf het begin een bijdrage
levert en dat tot op zekere hoogte ook gaat tekenen, maar er zijn ook situaties
waarin met name installatieadviseurs heel lang wachten, eigenlijk hopend dat de
installateur het allemaal wel zal invullen. Ook bestaan er modellen waarin de
architect slechts als één van de adviseurs in de schema’s opduikt, maar die zijn
wat mij betreft gewoon onjuist…. Wat is wijsheid; vroeg met elkaar aan de slag
in de hoop ook nog een vernieuwend concept te kunnen vinden of de geijkte
oplossingen te zijner tijd aan elkaar knopen en elkaar vooral veel ruimte
(letterlijk) in het ontwerp gunnen? Ik neig, dat zal u niet verbazen, vooral
naar dat eerste. BIM is dan een prettige ondersteuning die ook nog eens de kans
op bouwfouten verkleint. En prachtig dat er zoveel informatie aan gehangen kan
worden. Laten we ook niet vergeten dat het in de rest van de wereld in elk geval
al heel gewoon aan het worden is met driedimensionale tekensystemen te werken.
Uit de ervaringen die sommigen al hebben opgedaan is al wel duidelijk dat
ontwerpteams slimme werkafspraken met elkaar moeten maken voor ze aan een
project beginnen. Voor de rest lijkt het me een uitgemaakte zaak dat we over een
paar jaar allemaal bimmen.

Nathalie de Vries
Architect en directeur MVRDV,Rotterdam

Reageer op dit artikel