nieuws

Bestratingsbranche richt zich op innovatie

bouwbreed

In de bestratingsbranche tekent zich een begrijpelijke tweedeling af, ingegeven door de mate waarin in machines wordt geïnvesteerd. Bestratingsbedrijven met machines willen hun investering terugverdienen, ambachtelijke straatmakers willen met de bekende werkwijze hun positie en inkomen zekerstellen. Dat geeft wrijving en een herkenbare spanning, die sectoren in verandering eigen is. Laatste deel van een tweeluik.

Een radicale verandering, zoals die zich in de bestratingsbranche voltrekt, gaat niet zonder moeite en pijn. In vroegere decennia hield de overheid zich actief bezig met de herstructurering van branches, was er een subsidie voor blijvers en een uitkering voor wijkers. Voor dat sectorbeleid is in de politiek geen draagvlak meer.
Dit hoeft niet te betekenen dat voor de overheid geen schone taak is weggelegd bij het bevorderen van de transitie van de bestratingsbranche. Overheidspartijen zijn immers de belangrijkste opdrachtgevers. De overheid is zelf regulerend en handhavend actief in de sector. Hier wreekt zich de verkokering in overheidsland, waardoor tussen de verschillende functies onvoldoende of helemaal niet wordt gecommuniceerd.

Patstelling doorbreken

Om de patstelling te doorbreken kan een regiegroep worden gevormd, bestaande uit alle belanghebbende partijen, waaronder de overheid.
Deze regiegroep kan een toekomstscenario schetsen, waarmee een horizon voor de komende vijf tot tien jaar wordt getekend. Om het geschetste perspectief te bereiken, kan een breed gedragen actieplan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarin dient ook oog te zijn voor de bestaande belangen van het klassieke bestratingsbedrijf, voor wie hoge investeringen in machines niet zijn weggelegd. Op die manier kan veel sociale tegenspoed worden voorkomen.
Als de bestratingsbranche in het nieuws komt, ligt daaraan vaak een misstand of overtreding ten grondslag. Dat komt het imago van de sector niet ten goede. Beter kan de branche zich actief opmaken voor een maatschappelijk akkoord met alle betrokken partijen, waarin vernieuwing het leidend beginsel is.
De toekomst van de bestratingsbranche is aan ondernemers die investeren in arbeidsvriendelijke machines. De eerste generatie machines kent nog vele imperfecties. De volgende generatie zal zorgen voor minder monotone en repeteerbare werkzaamheden. Aandacht voor requirements engineering(gericht op why-what-how van een systeem) kan het ontwikkelproces bespoedigen. Individuele machinefabrikanten zullen dan komen tot ergonomisch verantwoorde apparaten.
In een transitiefase willen koplopers de lasten van hun uitvinding wel eens op het bordje van de branche leggen. Dat is helemaal niet nodig als een alliantie wordt gesmeed met innovatieve opdrachtgevers en het branchebeleid wordt gericht op businessinnovatie.
Nieuwe machines vragen nieuwe aanbestedings- en inkoopprocessen. Nieuwe inkoopprocessen zijn ondenkbaar zonder businessinnovatie. Ondernemers spelen dan in op maatschappelijke thema’s en publieke belangen. Het gesprek met de inkopende gemeenteambtenaar gaat dan niet meer over de prijs van een vierkante meter, maar over aanleg, beheer en onderhoud voor een periode van twintig tot dertig jaar. Het gaat dan niet meer om de steen, maar om begrippen als beeldkwaliteit en leefbaarheid.

Eigentijdse invulling

Als ondernemers in de bestratingsbranche daaraan een passende en eigentijdse invulling geven, zal dat meer omzet en bedrijfsresultaat opleveren dan wanneer we blijven vasthouden aan een achterhaald product-denken. In de bestratingsbranche gaat het dan niet meer om een product, maar om een dienst. Niet meer om de kosten van aanleg en onderhoud, maar om een prijs voor beschikbaarheid en service. Als alle partijen samenwerken aan deze toekomst, is het een toekomst voor alle partijen.
Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist
info@bouwkolom.org

Het eerste deel ‘Ruim ouderwetse praktijken op’ van dit tweeluik is terug te lezen op www.cobouw.nl

Reageer op dit artikel