nieuws

‘Aparte bv ideaal voor tolweg’

bouwbreed

Een aparte vennootschap is een ideaal middel om een tolweg te bouwen

De projectkosten drukken dan niet op de overheidsbegroting en de afstand tot de politiek is tijdens de bouwfase groter.
Projectdirecteur Tin Buis van de Sluiskiltunnel raadt het ministerie van Infrastructuur aan om bij de aanleg van tolwegen een aparte nv of bv op te richten. Een aparte vennootschap heeft ook voordelen bij andere grote projecten, maar werkt voor tolwegen krachtiger, omdat er dan ook inkomsten zijn. Het kabinet is van plan om de nieuwe oeververbinding naar Rotterdam of de A15 Nijmegen via tol te bekostigen. Ook de A3 tussen Rotterdam en Amsterdam en de IJmeerverbinding worden op externe financiering onderzocht. Half januari staat tol en pps op de agenda van de Tweede Kamer.
Een aparte vennootschap houdt een projectorganisatie slagvaardig, heeft Buis ervaren. Bij de Westerscheldetunnel waren het Rijk en de provincie Zeeland de aandeelhouders en worden de bouwkosten in 30 jaar tijd grotendeels via tol terugverdiend. “Het bouwbudget staat door de aandelenconstructie helemaal los van de Rijksbegroting. Ook mochten we zelf onze procedures vaststellen, een accountant kiezen en bepalen hoe we met de aannemer omgingen”, somt Buis de pluspunten op.
Het grootste voordeel is volgens Buis de bedrijfsmatige manier van werken. “De wegenwet staat in Nederland eigenlijk geen tol toe. Voor de NV Westerscheldetunnel is toen een uitzondering gemaakt in de vorm van een lex specialis. Deze aparte wet is zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd. Dat is een intensief proces, maar daar heb je later veel voordeel van. Tijdens de uitvoering sta je namelijk op grotere afstand van de politiek en val je niet onder het regime van Rijkswaterstaat, maar mag je eigen regels stellen richting aannemers”, weet Buis nog al te goed. Ook voor de Sluiskiltunnel is een aparte bv opgericht met eigen aandeelhouders en raad van commissarissen. “Dat geeft in de praktijk veel meer slagkracht, ook al behoudt de politiek het recht om in te grijpen. Zo’n constructie zou voor het Rijk ookgoed kunnen werken bij andere grote projecten.”
>Pagina 3: Tunneldrama voorkomen met aparte BV

Reageer op dit artikel