nieuws

Aannemersfederatie roept bonden op tot aparte bouw-cao voor mkb

bouwbreed Premium

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) roept de vakbonden op om een aparte bouw-cao af te sluiten voor het mkb.

Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal de werkgeversorganisatie het eerst
proberen voor een aantal branches in die gespecialiseerde aannemerij-takken
waarin de AFNL de meeste leden heeft.
Het federatiebestuur heeft besloten tot deze stap omdat minister Kamp (Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) de bezwaren van de AFNL verwerpt tegen het algemeen
verbindend verklaren van de bouw-cao. Aan de cao voor komend jaar valt nu niet
meer te tornen. De AFNL mikt daarom op nieuwe afspraken voor 2011.

Invloed

De partij die namens de bouwwerkgevers onderhandelt, is Bouwend Nederland. De
AFNL betwist diens positie omdat de grote bouwers hierin te sterk
vertegenwoordigd zouden zijn. Door de AFNL-bezwaren tegen de
algemeen-verbindendverklaring te negeren, zou de minister accepteren dat grote
delen van de sector geen invloed hebben op de totstandkoming van de cao.
“Jammer”, stelt bestuurslid Gijs Buijs. “We hadden verwacht dat met Kamp een
frisse wind zou gaan waaien. Het resultaat is nu volgens Buijs dat “de
hoofdaannemers de cao bepalen voor bedrijven waaraan zij het werk uitbesteden.”

Hij onderstreept dat de AFNL met name een substantieel deel vertegenwoordigt van
het bouw-mkb en de gespecialiseerde aannemerij. “Al die branches vallen onder de
werkingssfeer van de bouw-cao, ook die waar Bouwend Nederland nauwelijks leden
heeft.”
Dat de huidige cao niet meer voldoet, blijkt volgens Buijs ook uit de afname van
het aantal werknemers dat eronder valt. “Dat ging in een paar jaar tijd van
250.000 naar 140.000. Intussen geldt hij al niet meer voor de helft van de
mensen die op een bouwplaats rondlopen.”

Oudere werknemers

De meningsverschillen met Bouwend Nederland zijn legio. Actueel is de
discussie over herinvoering van de vorst-ww, waarnaar vooral de AFNL-achterban
snakt. Maar de AFNL wil volgens Buijs op tal van terreinen andere wegen inslaan.
Hij noemt onder meer een beter promotie- en demotiebeleid, gekoppeld aan een
beleid om oudere werknemers aan het werk te houden.
Dat laatste is alleen al nodig omdat de AFNL wil tornen aan het
afspiegelingsbeginsel bij ontslagen. Dat beginsel zorgt ervoor dat een bedrijf
dat mensen ontslaat, dit doet zonder aanzien des persoons. Buijs: “Wij vinden:
je moet je beste mensen in dienst kunnen houden. Maar het risico bestaat dan wel
dat de ontslagen vooral ouderen zullen zijn. Dat is niet onze bedoeling.”
De AFNL wil, verklaart Buijs, verder flinke slagen maken op het gebied van
modernisering en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. “Zodat de sector in de
toekomst aantrekkelijk blijft voor jongeren.”

Reageer op dit artikel