nieuws

Zandmaasproject in vertraging

bouwbreed

Een deel van het Zandmaasproject is niet op tijd klaar. Dit komt door een rechtszaak die door de aannemer is gewonnen. Dit blijkt uit de 18de voortgangsrapportage.

Het Zandmaasproject als geheel ligt redelijk op schema, blijkt uit een brief van de staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. De einddatum van 2015, waarop het totale project klaar moet zijn, kan dan ook nog steeds worden gehaald.
Voor het onderdeel Lateraalkanaal-West is inmiddels wel een kink in de kabel gekomen. Op basis van een voorlopig ontwerp heeft de aannemer daar een definitief ontwerp gemaakt voor de kade langs de N280. Daarvoor waren meer pipingmaatregelen nodig dan uit het voorlopig ontwerp bleek.
In een zaak voor de Raad van Arbitrage eiste de aannemer dan ook de meerkosten, die door de Raad grotendeels zijn toegewezen. “Dit betekent dat Rijkswaterstaat de kosten van de extra gemaakte maatregelen en de hieruit voortvloeiende consequenties voor de tijd, voor eigen rekening moet nemen. Het werk kan niet meer gerealiseerd worden binnen de geplande datum van december 2010”, concludeert Atsma.

Grensmaas

Bij de Grensmaas kampen marktpartijen met de problemen in de bouw. De zand- en grindmarkt is gekrompen waardoor het winningstempo moet worden aangepast.
Voor de einddatum, waarop het veiligheidsniveau van 1:250 geldt zal dit naar alle waarschijnlijkheid geen invloed hebben.
De provincie Limburg heeft met de gemeenten Horst aan de Maas en Venray inmiddels een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Provincie en gemeenten trekken hiervoor 50 miljoen euro uit.

Hoogwater

Het Rijk trekt 10 miljoen uit voor het reactiveren van de Oude Maasarm in combinatie met de gebiedsontwikkeling. Die vormt dan een overloopgebied bij hoogwater.
Die 10 miljoen komen uit de 85 miljoen van de rijksoverheid voor het verbeteren van dijken en kaden en voor gebiedsontwikkeling als rententiegebied voor de Maas. Maatregelen als hoogwatergeulen en de reactivering van de Oude Maasarm zijn belangrijke onderdelen van het Deltaprogramma.

Reageer op dit artikel