nieuws

Wijk kan energieneutraal

bouwbreed Premium

Gemeenten kunnen wijken energieneutraal maken met een combinatie van zonnepanelen, een windturbine en een opslag voor elektriciteit.

Feniks Engineering ontwikkelt het opslagsys­teem onder de naam Mechanisch
Energie Opslag Systeem (MEOS). Het systeem MEOS slaat elektriciteit op met een
combinatie van een vliegwiel en perslucht. “Een dergelijke combinatie bestaat
nog niet”, zegt mededirecteur Barend Kortleven van Feniks Engineering. Perslucht
en vliegwiel zijn wel afzonderlijk getest om elektriciteit op te slaan.
Vliegwielen worden steeds vaker gebruikt in noodstroominstallaties voor onder
meer computersystemen. Het draaiende wiel drijft tijdens een stroomonderbreking
een generator aan. Essent bedacht eerder een persluchtsysteem voor conventionele
centrales. In de daluren maken die met een teveel aan elektriciteit perslucht.
Tijdens de piekuren zet deze opgeslagen lucht via een turbine een generator in
gang. Het systeem van Feniks Engineering is vooralsnog ontworpen voor een
vermogen van 25 kilowatt. De installatie is niet zonder meer op te schalen. “De
reden daarvoor ligt in het vliegwiel”, legt Kortleven uit. “Dat kun je met de
huidige technieken niet veel groter maken dan het nu is.” Het persluchtdeel kan
makkelijker worden vergroot. “Daar heb je echter het probleem dat perslucht niet
de meest rendabele energiedrager is”, zegt Kortleven. “Het is echter wel energie
die anders verloren zou gaan.”

Zeecontainer

De uitvoering van het persluchtdeel bepaalt mede de omvang van het MEOS. In
beginsel zou de combinatie in een zeecontainer kunnen worden ingebouwd. Hoe
hoger de druk, hoe kleiner de opslag kan worden. De persluchtinstallatie werkt
met een druk van meer dan 100 bar. Feniks Engineering hoopt in het eerste
kwartaal van 2011 een werkend prototype te hebben. De provincie betaalt 200.000
euro mee aan de ontwikkeling die in totaal ruim 400.000 euro kost. De bijdrage
komt uit het Innovatief Actieprogramma Drenthe. Interesse noteerde het
ingenieursbureau onder meer in Spanje. Het MEOS is wat Kortleven betreft vooral
bedoeld voor landen met een minder betrouwbare elektriciteitsvoorziening. In
Nederland ziet hij mogelijkheden bij het verduurzamen van de
elektriciteitvoorziening op bedrijventerreinen en in woonwijken. De combinatie
van zonnepanelen, windturbines en het MEOS is volgens Kortleven voldoende om een
locatie energieneutraal te maken.

Reageer op dit artikel