nieuws

Wetenschap (Samen)werken met BIM

bouwbreed Premium

De overgang van de traditionele, papieren documentprocessen in bouwprojecten naar gedigitaliseerde, allesomvattende Bouw Informatie Modelering (BIM) is niet eenvoudig en verloopt ook niet snel.

Desondanks wint BIM als ontwerp- en productietechnologie sterk aan populariteit. Steeds meer aan BIM-gerelateerde activiteiten en gebeurtenissen komen in de agenda’s van architecten, adviseurs, ingenieurs, bouwers en managers. De ‘BIM case week’ is een van die gebeurtenissen. De focus beperkt zich echter meestal tot de actuele dynamiek van samenwerking in BIM zoals de comptabiliteit tussen de softwareplatforms en oefening in integrale samenwerking in ontwerp en productlevering. Helaas wordt minder gediscussieerd over vooronderstellingen en aannamen van de voordelen van deze samenwerking en hoe opdrachtgevers en professionals moeten omgaan met het opzetten van dergelijke gecompliceerde processen. De complexiteit van een BIM proces leidt tot gapende kloven in interpretaties over wat BIM is en hoe het geïmplementeerd moet worden ter bevordering van integrale informatieuitwisseling en samenwerking van organisaties. Er zijn ook nog te weinig goede praktijkvoorbeelden. In deze context heeft onderzoek- en ontwerpster Ioana Iliescu Msc voor drie samenwerkende bedrijven, praktijkonderzoek verricht naar de vraag hoe we ons het best kunnen op- en instellen op de BIM manier voor uitvoering van een bouwproject. Iliescu heeft vier fases onderscheiden om de risico’s van werken met BIM en de eisen voor samenwerking te bepalen: een oriënterende fase, een onderhandelingsfase, een organisatie fase en een consolideringsfase. Met het doorlopen van negen stappen kunnen organisaties hun samenwerking in een BIM project helder en duidelijk bepalen en tot welk niveau men dit wil doen. De opdrachtgevers en het wetenschappelijke team van de TU Eindhoven zijn uitgegaan van een traditioneel bouwproces met een professionele opdrachtgever. Deze afbakening is gedaan omdat een dergelijk proces feitelijk de meeste risico’s voor integrale samenwerking laat zien.In het onderzoek is een aantal projecten geanalyseerd op toepassing van BIM in alle fases van ontwerp en uitvoering en daarnaast is grondig literatuuronderzoek verricht. De presentatie en publicatie van de bevindingen zal in het eerste kwartaal 2011 plaatsvinden. Het Architectural Design Management Systems (ADMS)-AC symposium op 31 maart 2011 richt zich eveneens op het samenwerken in de bouw en de verandering van rollen daarbinnen.
Plaatsvervangend directeur ADMS TU Eindhoven

Reageer op dit artikel