nieuws

VVD wil van commissie tunnels af

bouwbreed Premium

Van onze redactie.


De VVD opent de aanval op de commissie-Tunnelveiligheid. Stop met gekke adviezen, anders is jullie rol uitgespeeld, klinkt de waarschuwing.
De ergernis over de commissie bij de rechtsere Kamerleden neemt met de dag toe. In het gisteren gevoerde debat over wegtunnels was het vooral VVD’er Aptroot die zijn onvrede uitte.
“Nu zeggen ze vier keer twee rijstroken in één tunnelbuis bij de A4 Midden Delfland. Straks willen ze acht keer één. Houd op met die steeds gekkere adviezen. Anders neem ik ze niet meer serieus en wordt de commissie wat mij betreft opgeheven”, dreigde hij. Aptroot stond niet alleen in zijn betoog. PVV’er Sharpe sprak over een club ‘goedbedoelde mensen’. Koopmans van het CDA stoort zich aan de manier waarop de commissie zich de afgelopen weken profileerde. “Hun pamflet was één lange-tenen-verhaal.”

Evaluatie

Of de commissie die net vier jaar bestaat haar biezen kan pakken, is nog onduidelijk. Minister Schultz (infra en milieu) liet zich er niet over uit. “Ik heb daar nu nog geen mening over. De commissie maakt namelijk onderdeel uit van onze evaluatie die binnenkort is afgerond.”

Burgemeester

Naast het nut van een Commissie Tunnelveiligheid stonden ook de rol van burgemeesters en hun dure wensen ter discussie. Ze zouden te hoge veiligheidseisen aan tunnels stellen uit angst en onwetendheid. Aptroot: “Een burgemeester heeft misschien één keer in zijn leven te maken met een ingewikkelde tunnel. Hij is bang voor de verantwoordelijkheid, schrikt en zet dan in op maximale veiligheid. Dat wordt onbetaalbaar.” De VVD’er vindt dat burgemeesters veel eerder bij tunnelplannen betrokken moeten worden. “Bij de bouwvergunning moet alles geregeld zijn.”
Het CDA en ook de PVV willen meer. Burgemeesters zouden volgens hen helemaal niets te zeggen moeten hebben over de veiligheid van tunnels. Schultz ging daar in mee. “Ik wil de regie zo veel mogelijk bij het Rijk brengen.” De minister toonde wel begrip voor burgemeesters. “Er komen nogal wat rijksplannen op hen af. Maar ze zijn verantwoordelijk voor brandbestrijding niet voor tunneltechnische eisen.”
Begin volgend jaar maakt Schultz bekend hoe de nieuwe standaardeisen voor tunnels eruitzien. Dat het anders moet is volgens de hele Kamer duidelijk. Slob van de ChristenUnie: “Dit hoofdpijndossier kostte het Rijk tot nu toe al 160 miljoen euro.” > pagina 9: commentaar

Reageer op dit artikel