nieuws

Verhoging maximum snelheid vereist miljardeninvestering

bouwbreed Premium

Door de verhoging van de maximum snelheid moet het Rijk miljarden investeren in geluidsbeperkende maatregelen en compensatie van luchtkwaliteit.

Dat laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) weten in een brief aan
staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu). Mogelijk ontstaan rond de
steden problemen met de luchtkwaliteit door de verhoging van de maximum snelheid
naar 130 kilometer per uur. Ook verwacht het PBL dat 10 tot 15 procent meer
bewoners last krijgen van geluidshinder en dat het aantal verkeersslachtoffers
toe zal nemen. Daarom moeten tot 2020 enkele miljarden euro’s geïnvesteerd
worden in compensatie van het verlies van luchtkwaliteit en geluidsbeperkende
maatregelen, zoals geluidsschermen en het sneller vernieuwen van ZOAB, stelt het
Planbureau. De effecten zijn afhankelijk van de wegvakken en tijdstippen waarop
de snelheidsverhoging zal gaan gelden. Op verzoek van staatssecretaris Atsma
heeft het PBL het regeerakkoord geanalyseerd. Het planbureau heeft daarbij
gekeken naar het effect op de leefomgeving en Europese afspraken op dit gebied.
Afgezien van de verslechtering van geluid en luchtkwaliteit, constateert het PBL
dat Nederland niet goed kan voldoen aan de Europese verplichtingen voor de
bescherming van Natura 2000-gebieden. Van de Nederlandse natuur verkeert 90
procent momenteel niet in een goede staat van instandhouding, stelt het
planbureau. Daarvoor zijn vermindering van milieudruk, verbetering van de
waterhuishouding en aaneengesloten natuur nodig. Maar doordat het kabinet nu de
ambities naar beneden bijstelt voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), loopt
Nederland het risico dat het de Europese natuurdoelen niet realiseert. Ook
plaatst het PBL kritische kanttekeningen bij de energieambities van het kabinet.
Het regeerakkoord leidt tot meer hernieuwbare energie, maar dit is echter niet
voldoende om aan de Europese gestelde norm te voldoen. Het aandeel van
hernieuwbare energie groeit in Nederland met ongeveer 9 procent tot 1,4 miljard
euro, maar de Europese norm hiervoor is 14 procent. Ook de verbetering van het
grond- en oppervlaktewater ziet er niet rooskleurig uit. Hoewel het kabinet
expliciet verbetering nastreeft, gaat door bezuinigingen van 50 miljoen euro het
effect van het huidige beleid vrijwel verloren.

Reageer op dit artikel