nieuws

Uitbreiding fabriek zonder extra grondgebruik

bouwbreed Premium

Uitbreiding fabriek zonder extra grondgebruik

Koninklijke Lankhorst in Sneek wil uitbreiden maar de binnenstad niet verlaten. Oplossing: een nieuwe fabriekshal over het bestaande gebouw. Tijdens de bouw draaien de machines gewoon door.

De producent van onder meer staal- en funderingselementen wil zijn ruimte
optimaal benutten. Gosse Dijkstra van Lankhorst Moulding: “We hebben hier al
zoveel geïnvesteerd, dat een verhuizing bijna niet te betalen is. Bovendien
willen we onze productielijnen niet stilzetten. We hebben hier zo’n twintig
grote machines staan, die tijdens de bouw gewoon doordraaien en niet van hun
plaats gaan.” De oude hal uit de jaren dertig van de vorige eeuw kende veel
“hokjes en gangetjes”, vertelt Dijkstra. Onderhoudskosten en arbo-eisen, maar
ook een efficiëntere productie vergden nieuwbouw. Daarmee is een investering
gemoeid van 4 à 5 miljoen euro.

Gepuzzel

Projectleider Gerrit Algera van EconStruct uit Leeuwarden spreekt van een
“complex project.” Niet alleen herbergt het oude dak nog asbest, ook moest er
heel wat “gepuzzeld” worden om de juiste plaats van de kolommen te bepalen. “Er
is niet veel ruimte en er staan machines,” licht Algera toe. “Maar we meten
digitaal en alles klopt precies. Om de grote overspanning van 50 meter te
overbruggen, is gebruikgemaakt van zo’n tachtig raatliggers. Voor een deel zijn
ze al gemonteerd. Daarvoor zijn gaten in het oude dak gemaakt. De stalen
dakplaten worden nu over het eerste deel uitgelegd.” Over drie tot vier weken
moet het dak erop liggen. Daarna wordt het asbest van het oude dak verwijderd,
de wanden gesloten en vervolgens begint de firma Van der Wal uit Joure met de
sloop van dak en wanden. Nu nog is de vrije werkhoogte 3 meter, maar in de
nieuwe hal zal zij 9 meter zijn. Planning is belangrijk, evenals veiligheid.
Algera: “Bij het monteren van de raatliggers zijn delen van de hal kort
afgesloten. Voor de veiligheid wordt tijdens het hijsen van de staalconstructie
gewerkt met licht- en geluidssignalen om de werknemers te waarschuwen.” De
nieuwe hal (8000 vierkante meter) moet volgend jaar juni klaar zijn. Dijkstra:
“Dan kunnen we weer honderd jaar vooruit.”

Reageer op dit artikel