nieuws

Toekomst voor station Lelylaan

bouwbreed

Komt er een megamarkt? Een megamoskee? Of wordt de omgeving van het Amsterdamse station Lelylaan vooral een groot openbaar gebruikersgebied? Die vragen worden opgeworpen in twee stedenbouwkundige plannen en een sociologisch onderzoek, die eerder deze week werden gepresenteerd.

De plannen en het onderzoek werden in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester en het stadsdeel Amsterdam Nieuw West op schrift gesteld. De teneur van de stukken is dat de omgeving van station Lelylaan de potentie heeft om te veranderen van een ongezellig, lelijk en versnipperd gebied naar een aantrekkelijke plek met veel cultuur.
Socioloog Anne Hemker waarschuwt in haar onderzoek dat daarbij de huidige bewoners niet verwaarloosd moeten worden. “De grootste valkuil is de verwachting dat een fysiek nieuw gebied met een nieuwe doelgroep, het tij zal keren”, schrijft zij. “Dit tast de aantrekkelijkheid voor andere groepen en daarmee de stedelijkheid van het gebied aan.” Daarom moeten de huidige gebruikers een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling.
In Bouwplaats Lelylaan, het stedenbouwkundig plan van Eker & Schaap landschapsarchitectuur en Drive!, wordt voorgesteld het gebied aantrekkelijk te maken voor zowel de huidige buurtbewoners als voor andere groepen. Zo kan er bijvoorbeeld een grote openbare ruimte worden ontwikkeld waar een van de grootste markten van Nederland kan plaatsvinden.
Het station als magneet, het plan van NL Architects, sluit daarbij aan. In dit stuk wordt het idee geopperd in het gebied een bazar te ontwikkelen. “Een uit de kluiten gewassen exotische markt zou een aantrekkende werking kunnen hebben.” Door de grote aantallen bezoekers van de bazar zal het gevoel van veiligheid toenemen. Ook stelt NL Architects voor nabij station Lelylaan een enorme moskee te bouwen. Een architectonisch meesterwerk dat geen weerstanden zal oproepen.
De ideeën en voorstellen gaan een rol spelen in de verdere ontwikkeling van plannen voor station Lelylaan.

Reageer op dit artikel