nieuws

Testers struikelen over eisen rookdoorgang en nagloeiduur

bouwbreed Premium

Wat is een opstapmogelijkheid of een niet besloten ruimte? En waarom zijn de nieuwe eisen voor rookdoorgang zo vaag?

Kritiek op het twintig jaar oude Bouwbesluit is er altijd geweest. Regels
zijn volgens de meeste deskundigen zelfs zo ingewikkeld dat geen enkel gebouw in
Nederland eraan voldoet. Aannemers die regels aan hun laars lappen, komen er mee
weg bij gebrek aan handhavers. Het nieuwe Bouwbesluit dient af te rekenen met
regels die niet uitvoerbaar zijn of nauwelijks te controleren. Uit nieuwe
studies blijkt echter dat ambtenaren niet in die versimpelingsmissie zijn
geslaagd. Kritiek is er op het gebruik van woorden als ‘mitsdien’. Ook concrete
eisen waar vakmensen dagelijks mee werken roepen vragen op. Aannemers,
ingenieurs en toezichthouders die het document deze zomer testen, stuitten op
tal van vage eisen. Bijvoorbeeld over rookdoorgang, bouwconstructies bij
brandomstandigheden, vluchten, de brandweerlift of de regelbaarheid van
ventilatie. Voorschriften over daglicht of regels over weg- of spoorweglawaai
werden evenmin begrepen.

Opstapmogelijkheid

In het ontwerp van het nieuwe Bouwbesluit staan ook nieuwe woorden. Sommige
daarvan laten aannemers in verwarde toestand achter, omdat definities ontbreken.
Wat is een opstapmogelijkheid, een constructieonderdeel of een voor personen
bestemde vloer? De testers kwamen er niet achter. ‘Navlamduur? Nagloeiduur?
Onduidelijk. De proefkonijnen van het nieuwe Bouwbesluit merken in hun
rapportage verder op dat een aantal nieuwe regels niet uit te voeren valt. Dan
gaat het bijvoorbeeld om eisen over de toegankelijkheid van een dakterras, over
installatiegeluid of over werken bij lage temperaturen. Prestatie-eisen voor
bestaande gebouwen zouden daarbij niet altijd toepasbaar zijn. Dat komt weer
omdat testrapporten van bestaande materialen en constructies doorgaans kwijt
zijn of nooit bestaan hebben.

Vage eisen

Over veilig werken in kruipruimten zegt het beoogde nieuwe Bouwbesluit niets.
Vage eisen over de benodigde ventilatie in woningen zullen zelfs tot ongezonde
situaties leiden, constateren de onderzoekers. In de praktijkstudie zijn de
nieuwe regels op zeven bouwplannen losgelaten. Een andere onderzoeksclub
onderzocht de nieuwe brandveiligheidsvoorschriften. Die concludeert dat in het
beoogde nieuwe Bouwbesluit fouten uit het huidige (2003) bleven zitten.

Reageer op dit artikel