nieuws

Stalen gevel haalt zelden de vijftig jaar

bouwbreed Premium

Gesloten gevels met een goed geventileerde spouw en verzinkte staalplaten kunnen een levensduur van 50 jaar bereiken als de verbindingsmiddelen van aluminium of roestvaststaal zijn.

Een levensduur van 15 jaar is haalbaar met verzinkte verbindingsmiddelen. Dat
staat in het rapport ‘Beoordeling duurzame veiligheid van stalen gevels –
inspecties en levensduurvoorspelling’, gebaseerd op onderzoek van TNO Bouw en
Ondergrond, samen met BDA Geveladvies en Kettlitz Gevel- en Dakadvies. Auteur
IJsbrand van Straalen overhandigde het eerste exemplaar aan de voorzitters van
MDG (de branchevereniging van fabrikanten en leveranciers van materialen voor
metalen gevels en daken) en Dumebo DWS (de branchevereniging voor
specialistische aannemers van metalen gevels en daken) op een bijeenkomst in
Eindhoven. Uit het onderzoek blijkt dat de constructieve veiligheid van stalen
gevels onder voorwaarden gewaarborgd kan zijn voor een levensduur van 50 jaar.

Bruine roest

Van Straalen zei dat standaard verzinkte gevels weliswaar niet voldoen aan
het Bouwbesluit, maar dat de gevels niet meteen naar beneden zullen komen. Van
de dertien geïnspecteerde gebouwen met een leeftijd van 16 tot 29 jaar hadden
zeven gevels uitwendig bruine roest. “Dat is acceptabel want de platen kunnen
bijtijds worden vervangen”, stelde Van Straalen. Gevelplaten van negen gebouwen
echter vertoonden de buitenplaten inwendig bruine roest. Bij de huisvuilcentrale
in Alkmaar en CAW in Opperdoes werd zelfs bruine roest aangetroffen op de
binnenconstructie. Daar staan gevels zonder bruine roest tegenover, zoals van
het AC Restaurant in Hendrik Ido Ambacht. Corrosie van de verbindingsmiddelen
komt minder voor dan corrosie van het plaatmateriaal. Bij drie van de
geïnspecteerde gebouwen was sprake van beperkte of ernstige roestvorming aan de
verbindingen. Daarbij was sprake van verzinkte verbindingsmiddelen en een
leeftijd van 20 tot 29 jaar. Bij aluminium werd slechts eenmaal corrosie
geconstateerd. De onderzoekers adviseren dan ook het gebruik van roestvaststalen
verbindingsmiddelen, bij voorkeur van de klasse A4. Ze merken op dat zelfborende
schroeven in die klasse voorzover bekend niet verkrijgbaar zijn. Voor verzinkte
binnendozen zien de onderzoekers geen probleem, als de isolatie maar doorloopt
bij de flenzen.

Levensduur

De aanleiding tot het onderzoek was de vraag van onder meer de gemeente
Almere aan de branche om de levensduur van stalen gevels aan te tonen. Het
Bouwbesluit schrijft een levensduur voor van 50 jaar voor niet-industriële
gebouwen en van 15 jaar voor industriële gebouwen. De brancheorganisaties MDG en
Dumebo DWS hebben hun Kwaliteitsrichtlijn Metalen Daken en Gevels vernieuwd naar
aanleiding van het onderzoek. De richtlijn vormt de basis voor het Keurmerk
Dumebo DWS. Bedrijven kunnen daarvoor een diploma behalen vanaf medio 2012. De
gemeenten zijn niet bij het onderzoek en de herziening van de
Kwaliteitsrichtlijn betrokken.

Reageer op dit artikel