nieuws

Stadsbouwmeester mag functie zelf invullen

bouwbreed Premium

Stadsbouwmeester mag functie zelf invullen

Delft treedt met ingang van 1 januari 2011 toe tot de groeiende groep gemeenten met een eigen stadsarchitect. De Delftse stadsbouwmeester wordt vanavond gepresenteerd door Pieter Guldemond, wethouder ruimtelijke ordening. De keuze is gevallen op een man, maar diens naam blijft tot de presentatie geheim. Spraakzamer is Guldemond over de taak die de nieuwe functionaris wacht. “Aan werk zal hij geen gebrek hebben.”

Delft telt talloze monumenten. Had de stad nooit eerder een
stadsarchitect?

”Nee, dit wordt de Eerste Stadsbouwmeester van Delft. Zo luidt ook de officiële
functieaanduiding. Over voorgangers heb ik in de archieven niets kunnen vinden.
Dat wil niet zeggen dat de gemeente geen aandacht heeft gehad voor de
monumenten. Die staan er goed bij. De Stadsbouwmeester gaat zich natuurlijk niet
alleen met monumenten bezighouden. Hij is een onafhankelijk adviseur die
gevraagd en ongevraagd adviezen kan geven over in uitvoering zijnde of op stapel
staande bouwprojecten.”

Iedere gemeente hanteert voor zijn stadsarchitect een andere
functieomschrijving. Hoe luidt die in Delft?

”Wij hebben een zeer ervaren, zeer deskundige man geselecteerd. Zijn naam voegt
meteen een grote waarde aan de functie toe. Gedurende anderhalf jaar gaat hij 18
uur per week aan de slag. De invulling van zijn functie zal hij grotendeels zelf
bepalen, eventueel in overleg met zijn collega’s in andere steden. Wij hebben
alleen globaal een idee waar hij zich mee bezig kan houden.”

Op welke onderwerpen doelt u dan zoal?
”Wij vinden het belangrijk dat in de stad een debat over de architectuur wordt
aangejaagd. Er zou ook meer interactie moeten komen tussen de architecten die we
in de stad hebben. Aan de faculteit Bouwkunde aan de TU worden de beste
architecten ter wereld opgeleid. In die zin zijn wij een bijzondere
architectonische stad. Daar kunnen we meer uit halen.”

Wat kan zijn bijdrage zijn aan concrete bouwplannen?
”Ik verwacht van de stadsbouwmeester dat hij actief meedenkt over het
masterplan voor de TIC, de Technologisch Innovatie Campus Delft. Het TIC Delft
omvat heel Delft-Zuid-Oost: de TU-wijk, Technopolis en Schieoevers. Ook het
DSM-terrein is onderdeel van het TIC-concept. Gemeente en universiteit werken
samen in dit project; de gemeente is verantwoordelijk voor het ruimtelijke deel.
Daar willen we graag zijn visie op. Verder is nog geen vormgegeven aan het
vastgoedprogramma voor de Spoorzone. Ik kan me voorstellen dat de
stadsbouwmeester daar uitspraken over wil doen. En hij zal zich wellicht ook
bemoeien met de woningbouw in de Harnaschpolder. Aan werk zal hij geen gebrek
hebben. Ik denk dat hij die achttien uur gemakkelijk kan vullen. Hij zal eerder
te weinig dan te veel tijd hebben.”

Reageer op dit artikel