nieuws

Sprinkler parkeergarage heeft toegevoegde waarde

bouwbreed

Sprinkler parkeergarage heeft toegevoegde waarde

De recente branden in Haarlemse parkeergarages hebben de discussie over de brandveiligheid van dergelijke bouwwerken flink aangewakkerd. Centraal staat de vraag welke brandblus- en meldinstallaties het effectiefst zijn. De meningen lopen uiteen. De Vexpan, het Platform Parkeren Nederland, pleit in elk geval voor eenduidige regelgeving.

Een brand in een parkeergarage levert meestal een behoorlijke schadepost op.
Niet alleen aan auto’s (in Haarlem brandden 26 auto’s uit), maar ook aan de
constructie. Bovendien komt het nogal eens voor dat woningen en kantoren boven
de garage moeten worden ontruimd. Slachtoffers zijn er meestal niet. Dat laatste
is uiteraard het belangrijkste, beaamt Wim van der Heide, adviseur
parkeervoorzieningen bij Grontmij en vicevoorzitter van Vexpan. “De overheid
zegt: de mensen in de garage moeten bij brand snel en veilig kunnen vluchten en
voor de rest is het niet onze zorg. De overheid doet niet aan schadebeperking”,
weet Van der Heide. In het Bouwbesluit worden parkeergarages niet apart benoemd.
Voor gebouwen in zijn algemeenheid geldt dat ruimten groter dan 1000 vierkante
meter in compartimenten moeten worden verdeeld. Dat geldt dus ook voor
parkeergarages. Van der Heide: “Maar in parkeergarages is het lastig de ruimte
te verdelen in compartimenten met brandwerende deuren. Daarom wordt meestal
gekozen voor virtueel compartimenteren. Dat houdt in dat bij brand
axiaalventilatoren de rook naar buiten blazen. Dan kunnen de mensen wegkomen en
bereikt de brandweer gemakkelijk de brandhaard. Dit systeem wordt geaccepteerd
als gelijkwaardige oplossing voor bouwkundig compartimenteren.”

Vandalisme

De verplichte ventilatoren zorgen in een normale situatie voor de aan- en
afvoer van lucht. Voor Van der Heide en zijn collega Sigmund Beitler, hoofd van
de afdeling Brandveiligheid bij Grontmij, is dat een groot pluspunt als deze
ventilatoren bij brand worden gebruikt als rookbeheersingssysteem. Beitler:
“Doordat ze continu in bedrijf zijn, weet je zeker dat ze werken.” Beiden
verkiezen dan ook dit systeem boven sprinklerinstallaties, die niet verplicht
zijn. In hun ogen zijn sprinklers veel vandalismegevoeliger en bovendien niet
100 procent effectief in parkeergarages. Van der Heide stelde in een persbericht
na de brand in De Appelaar in Haarlem namens Vexpan dat als sprake is van
brandende benzine, water uit de sprinklers juist averechts werkt. “Brandende
benzine drijft immers op water en verspreidt zich dan snel door de garage.” Toch
wil Beitler de sprinkler best “toegevoegde waarde” toekennen. “Het water koelt
de temperatuur en slaat de rook neer. Dan bereik je waarschijnlijk hetzelfde als
met de ventilatoren, namelijk dat je kunt zien waar de brandhaard is. Het zou
ook kunnen dat de schade aan het beton uiteindelijk minder groot is en de omvang
van de brand kleiner. Maar het is te gemakkelijk om te roepen dat sprinklers dé
oplossing zijn.”

Praktijkrichtlijnen

Volgens Van der Heide en Beitler houdt de branche zich als het om regelgeving
gaat vooral aan wat het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) voorschrijft. Dat
netwerk van deskundigen stelt naar aanleiding van een aantal spraakmakende
branden in de jaren negentig praktijkrichtlijnen op. Van der Heide: “Het is een
invloedrijke club, die voor ons en voor veel gemeenten de standaard vormt.” Hij
wil voor de branche graag éénheid in regelgeving: “Goed doordacht en
beheersmatig efficiënt.” De huidige praktijk is namelijk dat veel gemeenten ook
nog eens hun eigen aanvullende richtlijnen hanteren. Zo koos de brandweer van
Arnhem er in 1997 voor de parkeergarage Arnhem Centraal (30.000 vierkante meter
over vier lagen) uit te rusten met een sprinklerinstallatie. De overweging was
dat dit een betere koeling geeft, de draagconstructie beschermt en ervoor zorgt
dat de kabel- en leidingsystemen gebruikt kunnen blijven worden. Momenteel is
wel een nieuwe norm in de maak, NEN6098. Deze maakt in elk geval drie huidige
richtlijnen overbodig: NEN 6093 (Rook- en warmteafvoerinstallatie), NPR 6095-1
(Nederlandse Praktijk Richtlijn) en de richtlijn van het Landelijk Netwerk
Brandpreventie.

Constructies

De constructie van parkeergarages staat binnen de branche niet ter discussie
als het om brandveiligheid gaat. Wel zou Vexpan-bestuurslid Wim van der Heide
graag zien dat de industrie aan de slag gaat met het duurzamer maken van auto’s.
“Steeds meer onderdelen van auto’s zijn van kunststof, sommige nagenoeg
helemaal. Bij een brand is dan niet alleen veel sneller sprake van overslag,
maar de olie in de kunststof verspreidt ook dikke, zwarte rook die het zicht
ernstig belemmert.”

Reageer op dit artikel