nieuws

Rustig herfstweer, schijn bedriegt

bouwbreed

Zonder enig inzicht in wat er op de staalmarkt gebeurt zou iemand kunnen concluderen dat het rustig herfstweer is

Maar schijn bedriegt, want het is op de beurzen helemaal niet zo rustig. Dagelijks schommelt de prijs namelijk behoorlijk. Nu is dat deels te verklaren uit het feit dat handelaren nu eenmaal een onrustig volkje zijn en gekte op de beursvloer om het minste of geringste kan ontstaan. Vaak nog zonder duidelijk aanwijsbare redenook. Maar achteraf is nu eenmaal alles gemakkelijk te voorspellen.
De prijzen van staal zijn in de afgelopen week met 2 procent gestegen. Maar een maand geleden lagen die prijzen wel 10 procent lager. Ze zijn niet doorberekend in de tabel hierboven en die laat dus een ietwat vertekend beeld zien. Handelaren zullen hun marge dus iets zien dalen. Het heeft te maken met de verminderde vraag vanuit de bouwsector.
De prijzen van koper en aluminium daalden met respectievelijk 1 en 2 procent. Die van zink en lood stegen met 2 procent. Geen schokkende berichten op zich, al waarschuwen handelaren voor mindere vraag door hun opdrachtgevers in de industriële sector. De groeilijn wordt daardoor weer vlakker. De prijzen stabiliseren.
De kunststofprijzen laten een daling zien. De verwachte hogere afname en de daarmee hogere prijzen blijven tot nu toe uit.
Ondanks de onrust op de wereldhoutmarkt is het in Nederland rustig. Men wacht af tot 2011.
Zand en grind zijn gelijk gebleven. Op de korte en de langere termijn blijft de afzet aan de lage kant. Prijsstijgingen zullen pas in de tweede helft van 2011 weer optreden.

Reageer op dit artikel